Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
De afdeling Informatievoorziening en ICT Beheer (I&I) maakt deel uit van de directie Bedrijfsvoering en bestaat uit ca. 40 medewerkers verdeeld over twee teams: Informatievoorziening en ICT Beheer. De digitale transformatie staat hoog op de agenda van de directie Bedrijfsvoering. Binnen het team Informatievoorziening zoeken we een ontwikkelaar die een verbeterslag in onze HR en financiële bedrijfsprocessen kan realiseren. Je inventariseert, specificeert, ontwikkelt, toetst en test bedrijfsprocessen en functionaliteiten. Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe of verbeterde inrichting van onze bedrijfsprocessen en functionaliteiten waaronder ook het opstellen en verzorgen van gebruikersinstructies, documentatie, rapportages (BI) en leveren van nazorg. Je adviseert de organisatie qua functionaliteiten en toepassing daarvan en fungeert binnen het team als klankbord. Je organiseert gebruikers overleggen, je analyseert gebruikersproblemen en storingen en lost deze op. Je staat graag in contact met de gebruikers en de leverancier. Je beheert bedrijfsinformatie en volgt autorisatie- en beveiligingsbeleid met kwaliteits-en kennisregels. Je verzorgt documentatie en bewaakt de kwaliteit van de gegevens en het gebruik. Je werkt nauw samen met onze beheerders en je bent een coach en trainer voor je directe collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ontwikkeling en beheer van Afas software in de afgelopen 5 jaar;
2. Minimaal een afgeronde opleiding BISL en/ of ASL;
3. Een maximum uurtarief van € 100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer;
4.  Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. De voertaal bij de VRU is de Nederlandse taal.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met requirement- en business-analyses opstellen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ontwikkeling en beheer van Afas software in de afgelopen 8 jaar (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en/of kennis van  Scrum/Agile werken (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het ontwikkelen van rapportages met Business Intelligence (BI) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je hebt een stevige persoonlijkheid en beschikt over de volgende competenties:
– Resultaatgericht en initiatiefrijk;
– Analytisch sterk;
– Verbindend, organisatie-sensitief;
– Communicatief vaardig;
– Flexibel;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.