Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-31

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De gehele afdeling Informatiemanagement & ICT Beheer bevindt zich in een ontwikkeltraject dat aansluit op de organisatie brede ontwikkelkoers die is ingezet. Je leest hier meer over in de Bestuursagenda VRU 2024-2027.

Onze ontwikkelkoers geeft richting, maar nog niet alles ligt in beton gegoten. We hebben onze thema’s bepaald en de organisatie en onze afdeling zijn volop in ontwikkeling. Het realiseren van de ambitieuze ontwikkelagenda van de VRU vraagt veel betrokkenheid, initiatief en innovatie van het domein.

De afdeling Informatiemanagement & ICT Beheer is verantwoordelijk voor het beheer op het huidige digitale domein van de VRU (software en hardware, steeds meer als SAAS dienst) en de ontwikkeling naar een steeds meer digitale wereld met accurate en veilige beschikbare informatie.

Samen met de teamleider Informatievoorziening val je onder het afdelingshoofd I&I. Gezamenlijk leveren jullie een actieve bijdrage aan de beleidsvorming en –ontwikkeling en de resultaten van de gehele afdeling I&I van ongeveer 40 professionals.

Opdracht
Je geeft als Afdelingshoofd coachend en motiverend sturing en leiding aan een divers team professionals, aangestuurd door twee teamleiders. Je gaat je in deze functie samen met het team richten op de doorontwikkeling naar een professionele en toekomstbestendige afdeling Informatiemanagement & ICT Beheer. Je creëert samen met je teamleiders een bijbehorende visie en strategie en je zorgt daarmee voor een transparante en constructieve werkomgeving die de voorziet in de behoefte van de organisatie ten aanzien van ICT, Data en Security.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een Veiligheidsregio.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende op het gebied van informatiemanagement én ict (30 punten);
5. Benoem tenminste 2 concrete voorbeelden in het cv waaruit blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met het structureren én versterken van de samenwerking op een mensgerichte manier, met ruimte en vertrouwen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een visie en een structuur effectiever, efficiënter en geborgd kunnen voldoen aan de wens van de klant. Het uiteindelijke doel is dat jouw team door een succesvolle toepassing van ISM betere diensten gaat leveren
 • Je bent een pragmatische, mensgerichte teamleider met inzicht en overzicht;
 • Je bent resultaatgericht; goed in pionieren en met elkaar doelmatig werken;
 • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent accuraat, toegankelijk en hebt oog voor details;
 • Je hebt organisatorische kwaliteiten, kunt goed prioriteiten stellen en hoofd- en bijzaken scheiden.
 • Je bent flexibel, ook in werktijden, analytisch en kunt snel schakelen;


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13/14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De digitale gesprekken bij de VRU zijn gepland op vrijdag 2 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 februari 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.