Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) zijn wij voor de eenheid Dienstverlening en Activering op zoek naar tijdelijke versterking. De eenheid D&A bestaat uit de vier afdelingen:

 • Zorg;
 • Jeugd & Bijzondere zorg;
 • Werk & Re-integratie;
 • Inkomensvoorziening.

Opdracht
De afdeling Inkomensvoorziening is onderdeel van de eenheid Dienstverlening & Activering van de SWO en is verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de Participatiewet, IOAW en het minimabeleid. Voorts is de afdeling verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening, de rechtmatigheidscontroles op verstrekte bijstand en ook maken de disciplines boete, terug- en invordering evenals toezicht en handhaving deel uit van deze afdeling. Ook voert de afdeling de Meerkostenregeling uit. In totaal bestaat de afdeling uit ca. 45 professionals verdeeld over de volgende teams:

 • schuldhulpverlening;
 • uitkeringsadministratie (incl. terug- en invordering);
 • handhaving en boete;
 • meerkosten;
 • inkomensconsulenten.

We zijn op zoek naar een bruggenbouwer, iemand die verbinding zoekt tussen de verschillende onderdelen van de afdeling. Daarnaast zoeken we iemand die de visie op de ontwikkeling van de afdeling en het op peil brengen en houden van de kwaliteit van de werkzaamheden kan uitvoeren.

Het is belangrijk dat deze persoon oog heeft voor individuele behoeften, iemand met Fingerspitzengefühl in samenwerking met de teamleider. We vinden het fijn als hij of zij concreet en duidelijk terugkoppelt, bij voorkeur op vaste dagen/tijden.  De ideale kandidaat kan goed coördineren en ons allemaal meenemen in de ontwikkelingen, zoals bezuinigingen en personele ontwikkelingen. Bovendien zorgt deze persoon samen met de mensen van de afdeling voor de borging van kennis en ervaring binnen de afdeling, zodat deze niet verloren gaat.

Jouw profiel
Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend, je motiveert medewerkers en krijgt hen in beweging. De klant centraal zetten is een automatisme en hierin kun jij je collega’s adviseren en stimuleren.
We zoeken een energieke en stevige persoonlijkheid met kennis van het werkveld. Je beleeft plezier aan een complexe en sterk veranderende omgeving en blijft hierin rotsvast staan. Je weet hierin de rust te bewaren en stabiliteit te brengen richting de teams. Je hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring.

 • Je hebt een (relevante) opleiding op hbo of wo-niveau;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke context;
 • Je durft besluiten te nemen en je zakelijk op te stellen;
 • Je bent standvastig en rolbewust;
 • Je denkt buiten de kaders;
 • Je bent transparant en een verbinder.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 5 jaar als afdelingshoofd bij een gemeentelijke organisatie;
3. Beschikbaar per uiterlijk 10 april 2023 voor tenminste 36 uur per week;
4. Uurtarief van maximaal € 110,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met de aansturing van teams van minimaal 25 personen (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s etc (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het uitdragen en sturen van de organisatie visie, geef hiervan een voorbeeld in het cv (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend/proactief;
 • Doortastend;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Wij verwachten dat je minimaal 3 dagen per week fysiek aanwezig bent.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 5 april 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 4 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 30 maart 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 31 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot en met maandag 3 april 2023 om 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.