Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-27

Organisatie  
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

Opdracht
Als interim Afdelingshoofd bij de eenheid Fysieke leefomgeving ben je leidinggevende voor de teams Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Stedenbouw. Jij vervangt tijdelijk tijdens ziekte en herstel het huidige afdelingshoofd. (Het is nog onbekend hoe en hoelang dit herstel en de eventuele samenwerking zal verlopen). Je maakt deel uit van het managementteam van de eenheid FLO en je wordt aangestuurd door de eenheidsmanager. Je werkt daarnaast nauw samen met de andere managers. Je geeft directe sturing aan ongeveer 30 collega’s en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en bijbehorende HR-aspecten. Je houdt goed voor ogen wat de ambities zijn van de beide gemeenten, de prioritering en de gewenste inzet en bent daarmee verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagement binnen de teams. Aandachtspunten voor de komende periode zijn: Het voorbereiden op de inwerkingtreding van de omgevingswet, de samenwerking & verbinding opzoeken met andere afdelingen, verbeteren ruimtelijk proces en het werven & selecteren van toekomstige collega’s.

Jouw profiel
Jij hebt aandacht en een luisterend oor voor onze mensen. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend, je motiveert, zorgt voor overzicht en krijgt collega’s in beweging.  Een energieke en stevige persoonlijkheid met kennis van het werkveld. Je beleeft plezier aan een complexe en sterk veranderende omgeving en blijft hierin rotsvast staan. Jij brengt rust en stabiliteit in de teams. 

Wij zoeken een interim afdelingshoofd die verder bouwt aan het huidige fundament, de samenwerking met andere teams vormgeeft en processen eventueel verbetert. Ook creëer je draagvlak en vertegenwoordig je de afdeling binnen onze organisatie.

Competenties
– Verbindend;
– Omgevingsbewustzijn;
– Communicatief sterk. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende van minimaal 25 personen;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende op het gebied van fysieke leefomgeving (30 punten);
5. Mini maal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van de omgevingswet door middel van een cursus of werkervaring (20 punten);
7. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met Ruimtelijke ontwikkeling (10 punten);
8. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met Grondzaken (10 punten);
9. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met Stedenbouw (10 punten).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden   uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten niet.       

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties en persoonlijkheid). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma-di-wo-do-vr.
Thuiswerken is mogelijk, maar we vinden het zeer prettig als je zoveel mogelijk op locatie bent in de nabijheid van de teams.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdagmiddag 3 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 24 april 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 26 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 28 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 januari 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.