Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

De organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Wij werken voor twee verschillende gemeenten met eigen unieke kenmerken. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) zijn wij voor de eenheid Dienstverlening en Activering op zoek naar tijdelijke versterking. De eenheid D&A bestaat uit de vier afdelingen:

 • Zorg
 • Jeugd & Bijzondere zorg
 • Werk & Re-integratie
 • Inkomensvoorziening

Opdracht
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn wij binnen de eenheid Dienstverlening & Activering, team Zorg op zoek naar een afdelingshoofd Zorg/Wmo.

Als afdelingshoofd Zorg ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van in totaal 56 medewerkers in afstemming met de teamleider zorg. Je legt verbinding legt met de rest van de organisatie zodat je weet wat er speelt en het team op de hoogte kan houden. Je stuurt de projectleiding aan ten aanzien van herontwerp sociaal domein Wmo en hebt deelname aan het kernteam Wmo inzake de tactische en strategische ontwikkelingen. Als afdelingshoofd ben je budgetverantwoordelijk voor alle Wmo taken en daarbij ook verantwoordelijk in het opstellen van de begroting 2024 en je bent lid BMT van de eenheid D&A.

Jouw profiel
Een stevige persoonlijkheid met een positieve instelling. Jij bewaakt rust en overzicht vanuit een stuk senioriteit in je houding en gedrag. Resultaatgericht, praktisch en verbindend.  Daarbij heb je een goed analytisch vermogen en ben je daadkrachtig ingesteld. Daarnaast vragen wij:

 • Ervaring als leidinggevende in het sociaal domein;
 • Inzicht in processen;
 • Kennis van en ervaring met de Wmo;
 • Ervaring met implementeren processen;
 • Werkverdeling;
 • P&C cyclus gesprekken voeren waar nodig;
 • Ervaring met klantcontact, kunnen voeren klachtgesprekken;
 • Analytisch sterk, kunnen verklaren ontwikkelingen bedrijfsvoering;
 • Mensgericht;
 • Kunnen uitdragen en sturen op visie SWO (verbinden, vertrouwen, eigenaarschap);
 • Kunnen omgaan met weerstand.

 Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als afdelingshoofd bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar;
 3. Beschikbaar per 1 april 2023;
 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van Wmo;
 5. Uurtarief is maximaal € 120,- per uur exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;

 Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsontwikkelingen van de Wmo (30 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring met aansturing van teams van minimaal 25 personen (25 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen en bestuurlijke memo’s (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met het uitdragen en sturen van een visie, noem hierbij een concreet voorbeeld (10 punten);
 5. Uurtarief is maximaal € 120,- per uur exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (maximaal 15 punten);
  1. Uurtarief < €100,00 (15 punten);
  2. Uurtarief €100,00 tot €110,00 (10 punten);
  3. Uurtarief €110,00 tot €120,00 (5 punten);
  4. Uurtarief > €120,00 (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend/proactief;
 • Doortastend;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief sterk.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt, in overleg met de programmamanager, naar eigen inzicht vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Overleggen met gebruikers en huurders kunnen ook ’s avonds plaatsvinden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Er wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken;
 • Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 maart, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk dinsdag 7 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 8 maart 2023 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 juni 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.