Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
Team burgerzaken is op zoek naar een allround front- en backoffice medewerker. Als medewerker burgerzaken moet je flexibel zijn. Je hebt te maken met wisselende roosters (ochtend-, middag-, avonddiensten) en roulerende werkplekken (front- en backoffice). Kernbegrippen voor jou zijn: gastvrij, inlevend, ondernemend en resultaatgericht. Verder wordt van je verwacht dat je over de functiecompetenties informatieverwerking, samenwerken, communicatieve vaardigheid en representativiteit beschikt.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken, zowel aan de balie als digitaal:
– Het verwerken van aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen;
– Het aannemen en verwerken van adreswijzigingen;
– Het verstrekken van uittreksels uit de basisregistratie;
– Het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag;

– Behandelen en beoordelen naturalisatie- en optieverzoeken;

– Actualiseren en corrigeren van persoonslijsten in de BRP;

– Ondersteunen bij aangiften en complexe situaties binnen de burgerlijke stand. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Aantoonbaar in het bezit van het diploma BOBZ (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Front Office werkzaamheden bij een overheidsorganisatie;
4. De kandidaat is inzetbaar en beschikbaar tijdens de avondopenstelling op maandag avond en/of donderdag avond.
5. Een maximum uurtarief van 60,- euro per uur exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 (10 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als medewerker burgerzaken en/of Front Office medewerker bij een gemeente (40 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week (30 punten);

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Front Office werkzaamheden bij een overheidsorganisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht;
 • Communicatief;
 • Flexibel;
 • Oplossingsgericht;
 • Volledige beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
In overleg wanneer dit noodzakelijk is voor het rooster.
(optie uren bij verlenging kunnen terug gaan naar 24 uur.)
 
Planning
De gesprekken zijn fysiek bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 12 december 2023 tussen 09:00 en 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt met ingang van 1 januari 2024 middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u hiervan een handleiding.

OPTIONEEL: Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 12 maanden. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 december 2023, 09.00 uur, Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.