Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-04

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit beleidsteams en uit uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Binnen het Sociaal Domein ontstaat tijdelijk ruimte voor een collega binnen het beleidsterrein Jeugd. Wij willen dat het in Zoetermeer fijn is om op te groeien. Kansrijk, gezond en veilig zijn daarbij voor ons de kernbegrippen. Dit kunnen we alleen realiseren als we zorgen voor een goede samenwerking (zowel intern als extern) en de beschikbaarheid van de juiste zorg.  Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Positieve Gezondheid zijn daarbij voor ons de kernbegrippen.

In team Jeugd werken we onder andere aan projecten en activiteiten voor de tienduizenden kinderen en jeugdigen in Zoetermeer. Het team kenmerkt zich door de gedrevenheid en passie voor jeugd en de betrokkenheid bij elkaar. Collega’s staan voor elkaar klaar en helpen elkaar waar nodig. Er wordt hard gewerkt maar is zeker ruimte voor verbinding en plezier met elkaar. Er zijn verschillende clusters binnen het team Jeugd (beleid, contractmanagement en preventie & toegang). Als allround netwerkregisseur Jeugd maak je deel uit van het cluster beleid.

Opdracht
Vanwege de hoge werkdruk en het feit dat een deel van onze vaste collega’s ingezet wordt in projecten zijn we op zoek naar een collega die ons team komt versterken.  We zoeken daarom een collega die actuele kennis heeft op het gebied van jeugdhulp, ervaring heeft met regionale samenwerking (liefst in H10) en die snel en flexibel kan inspringen.

Je bent werkzaam voor het cluster beleid. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit zes medewerkers. De collega’s uit dit cluster zorgen voor kwalitatief hoogstaande bestuurlijke ondersteuning en advisering aan het management, de wethouder en de raad op het gebied van Jeugdhulp. Ook zijn ze aanspreekpunt voor de bestuurlijke besluitvorming rondom Jeugd, zowel in de stad als in de regio (H10).

Een deel van de werkzaamheden betreft het samenspel met de regio. De gemeente Zoetermeer is onderdeel van de Jeugdhulpregio Haaglanden (H10)[1]. De inkoop van Jeugdhulp is georganiseerd via de GR Servicebureau Jeugdhulp H10. Het servicebureau ziet toe op de kwaliteit van de Jeugdhulp en het nakomen van de contractafspraken. Zoetermeer heeft daarnaast twee eigen contractmanagers die zich richten op de aanbieders die het grootste aantal kinderen bedienen in Zoetermeer.

Daarnaast fungeer je – samen met een collega – als schakel tussen contractmanagement en beleid én tussen beleid en onze eigen uitvoeringsafdeling Jeugd- en Gezinshulp (JGH).  Je pakt beleidsmatige vragen en signalen vanuit contractmanagement en vanuit JGH op en zorgt hiermee voor een goede aansluiting/wisselwerking tussen beleid en uitvoering. Je draagt daarmee bij aan het optimaliseren van het huidige zorgaanbod en de processen.

www.jeugdhulphaaglanden.nl

Taken die tot je opdracht behoren zijn:
–          Deelname aan regionale werkgroepen en overleggen gerelateerd aan de inkoop van jeugdhulp, zoals bijv. de werkgroep wachttijden en het richtinggevend kader
–          Deelname aan regionale ontwikkeltafels
–          Vertalen van signalen vanuit zorgaanbieders (over (nieuw) aanbod), contractmanagement en onze eigen uitvoeringsafdeling Jeugd en Gezinshulp (JGH) naar beleid en vice versa.
–          Voorbereiden en schrijven van (delen van) annotaties voor het directeurenoverleg, Bestuurlijk Overleg Jeugd en/of BJ 42
–          Bijdragen aan Regionaal uitvoeringsplan, op basis van de Regiovisie
–          Bijdragen aan beleidsontwikkelingen die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd
–          Afdoen van moties, toezeggingen, beantwoording schriftelijke en/of technische vragen
–          Ad hoc-taken rondom bestuurlijke stukken en/of advisering. Niet alles is planbaar, maar je springt bij waar het op dat moment nodig is.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 7 jaar als netwerkregisseur of beleidsadviseur in het jeugdveld.

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op gebied van beleidsadvisering Jeugdhulp en daarmee actuele kennis van Jeugdhulp (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken binnen een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerking via gemeenschappelijke regelingen (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het terrein van inkoop en bovenregionale jeugdhulp  (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen de H10-regio, duidelijk weergegeven in het cv (10 punten).

Competenties
– Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
– Uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
– Toegankelijk;
– Pro actief;
– Flexibel;
– Zelfstandig kunnen werken;
– Teamspeler;
– Kennis van de regio H10 is een pré.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24-36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.