Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-10

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Je gaat werken voor een veelzijdige stad. We zijn trots op onze historie, terwijl we de blik stevig op de toekomst richten. Onder andere door het realiseren van een toekomstbestendig sportpark waar jij een grote bijdrage aan zult leveren.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling geven we vorm aan het strategisch maatschappelijk strategisch beleid van de gemeente Nieuwegein. We werken samen met onze partners en inwoners aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. We willen eraan bijdragen dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, bieden wij tijdelijk ondersteuning en bescherming zolang dat nodig is. We willen stimuleren dat Nieuwegeiners zich dicht bij huis zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten.

Opdracht
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein over de plannen, inhoud en uitvoering van het beleid op het sociaal domein. De leden van de adviesraad zijn inwoners van Nieuwegein die vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis en ervaring hebben met deze onderwerpen.

Je ondersteunt de leden van de adviesraad bij hun werkzaamheden. De adviesraad bestaat uit 15 leden en een onafhankelijk voorzitter. De adviesraad kent vier werkgroepen: Jeugd, Participatie, Wonen en Toegankelijkheid, Zorg en Welzijn. De werkgroepen bestaan uit leden van de Adviesraad en ook niet-leden kunnen hiervan deel uitmaken.

Als secretaris ben je de spin in het web. Je kunt opereren op verschillende niveaus en je bent communicatief zeer vaardig. Je schakelt tussen communicatie tussen de leden, met de ambtelijke organisatie en het college en met Nieuwegeiners. Je bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen van de adviesraad voor, je verzamelt informatie en je zorgt voor verslaglegging. Daarnaast zorg je ook voor voorbereiding en verslaglegging van de bestuurlijke overleggen. Je hebt een signalerende en informerende rol richting de voorzitter en de leden. Je schrijft collegevoorstellen die te maken hebben met de adviesraad. Ook bewaak je de naleving van wetten en procedures die betrekking hebben op de adviesraad en houd je in de gaten wat er gebeurt met de (on)gevraagde adviezen. En natuurlijk geef je ook administratieve ondersteuning, bewaak je de kosten en zorg je ervoor dat de website actueel en aansprekend is voor alle Nieuwegeiners.

Wat neem je mee?
Als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein heb je gevoel voor en ervaring met de politieke context, bestuurlijke verhoudingen en samenwerking met inwoners. Je vindt het leuk om met een diversiteit aan mensen te werken en je kunt een netwerk in Nieuwegein opbouwen en onderhouden. Je bent in staat over het eigen belang en de belangen van de doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van het sociaal domein.

Voor deze functie is het belangrijk dat je zelfstandig en solitair kunt werken. Samenwerken met je beleidsinhoudelijke collega’s gaat je ook goed af. Je bent in staat met hen mee te denken en te adviseren over onderwerpen die relevant zijn voor de adviesraad. En vice versa ben je in staat om de adviesraad te adviseren over relevante onderwerpen. Je bent analytisch, houdt het overzicht (helicopterview) en bent communicatief vaardig. Je bent diplomatiek en tactvol en in staat om eenduidige adviezen onder woorden te brengen.

Omdat de vergaderingen van de adviesraad vaak ’s avonds zijn, vind je het geen probleem om in de avonduren te werken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in een relevante richting;
2. Aantoonbare werkervaring als ambtelijk secretaris (of vergelijkbaar);

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als ambtelijk secretaris (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met voorbereiden en verslag leggen van (bestuurlijke) vergaderingen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het schrijven van bestuurlijke voorstellen (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het werken met diverse digitale systemen (CRM, Sharepoint, etc.) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het werken binnen een gemeente op het gebied van het sociaal domein(20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Proactief;
  • Resultaatgericht;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • Affiniteit met het sociaal domein;
  • Analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 september 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.