Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-23

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Het domein Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern en dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. Daarnaast kennen we de domeinen Mobiliteit, Landelijke leefomgeving en Stedelijke leefomgeving.

Het team IEA bestaat uit ruim 90 mensen. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de Provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. Essentiele aspecten hierbij zijn:

 • Informatiemanagement
 • informatiebeheer, architectuur en informatiebeveiliging;
 • Datamanagement
 • Service-, portfolio- en projectmanagement;
 • Functioneel- en applicatiebeheer;
 • ICT infrastructuur en werkplek.

Opdracht
Je wordt een belangrijke schakel in de (door)ontwikkeling van de applicatie architectuur van onze organisatie. Architectuur heeft veel meerwaarde voor de Provincie Utrecht omdat het samenhang brengt in allerlei ontwikkelingen

 • het voorop blijven lopen in sterke punten zoals Geo/GIS,
 • opgave gericht werken om bestuurlijke doelen te verwezenlijken,
 • innovatie waaronder sensordata (‘Smart Mobility’),
 • het worden van een ‘datagedreven provincie’ (datakwaliteit, gegevensmodellen),
 • een doel- en servicegerichte dienstverlening die ook daadwerkelijk zo wordt ervaren door burgers en bedrijven, klanten van de Provincie Utrecht.

Er moet nog veel gebeuren om te komen tot een volwassen architectuurorganisatie. Architectuur ‘doen we er niet even bij’ en staat niet op zich. Het gaat om business én IT, businessdomeinen én IEA. Informatiemanagement én architectuur. Samen met de rest van de Provincie Utrecht als organisatie meer volwassen worden. Een uitdaging die vraagt om senior architecten met de juiste competenties en ervaring. In jouw geval in de applicatie architectuurrol.  Dit doe je samen met in een team met de Enterprise architect, IT-architect en informatie-architect

In je rol als applicatie architect ben je verantwoordelijk voor de applicatie architectuur, en samen met je collega architecten voor de totale architectuur. Vaak ben je onderdeel van een team dat zich richt op een actueel onderwerp als bijvoorbeeld ECM of integratievraagstukken. Jij geeft inzicht in zowel de huidige situatie als de gewenste situatie binnen de applicatie laag.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Applicatie Architect;
3. Uurtarief maximaal €130,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Informatiemanagement, Bedrijfskunde of Bedrijfskundige Informatie (20 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Applicatie Architect binnen een overheidsinstelling (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen van applicatielandschappen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met cloud strategieën (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen     

 1. Bevlogen, betrokken, loyaal, behulpzaam;
 2. Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht;
 3. Verantwoordelijk, integer, eerlijk, vertrouwen;
 4. Je kunt tegen een bureaucratisch stootje, organisatiesensitiviteit zal zeker helpen.

Vaardigheden                                 

 1. Helder, enthousiasmerend, profilerend, beïnvloedend;
 2. Empathisch, diplomatiek, aanpassend, respectvol;
 3. Gestructureerd, gedisciplineerd, initiatief nemend, proactief;
 4. Je hebt een zelf startend vermogen en je beschikt over geduld en veerkracht;
 5. Je onderkent meerdere wegen naar Rome: als A niet werkt verzin je een B;
 6. Je vraagt tijdig om hulp: je hoeft het niet alleen op te lossen;
 7. Je durft je rust te bewaren en daardoor tot kwaliteit te komen;
 8. Je kunt je plaatjes mondeling en schriftelijk goed ondersteunen.

Kennis                                                

 1. Algemene kennis van (werken onder en met) architecturen en weten hoe dit toe te passen in verschillende organisaties en omgevingen;
 2. Kennis van architectuurmethoden, -technieken en -frameworks in algemeenheid en van TOGAF en ArchiMate in het bijzonder;
 3. Kennis van referentiearchitecturen zoals NORA, PETRA en GEMMA en hoe deze toe te passen;
 4. Kennis van het gebruik van modelleertools op basis van ArchiMate, bij voorkeur BlueDolphin;
 5. Kennis van projectmatig werken, zowel gebaseerd op traditionele aanpakken zoals Prince2, als gebaseerd op agile aanpakken zoals Scrum;
 6. Inzicht in onderscheidende organisatiebelangen en werken onder architectuur met het volgen van de architectuurkaders en -uitgangspunten;
 7. Kennis van samenhang tussen de verschillende architectuurlagen;
 8. Inzicht in diversiteit aan stakeholders en hoe vanuit de rol van applicatiearchitect zo goed mogelijk aan hun belangen tegemoet kan worden gekomen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 27 januari 2023 tussen 09:00 en 12:30. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 26 januari 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 18 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 19 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 24 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.