Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
De gemeente is wegens ondersteuning binnen team applicatiebeheer, op zoek naar een ervarenapplicatiebeheerder. Je komt te werken in het Sociaal Domein, binnen het team Bedrijfsbureau. Binnen het team applicatiebeheer werken professionals die ingezet worden op verschillende innovatie projecten. Dit vraagt om personen die in staat zijn om processen te regisseren, te implementeren en projectmatig te werken. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en werken veel samen. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een zelfstandige medewerker applicatiebeheerder met doorzettingsvermogen. Je bent sterk in analyseren, kunt je argumenten goed onderbouwen en durft nieuwe wegen in te slaan. Je bent bekend met ons systeem Civision. Daarnaast kun je goed luisteren, communiceren, samenwerken en neemt initiatief.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder in de afgelopen 10 jaar (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Civision in de afgelopen 4 jaar(blijkend uit het cv) (20 punten);
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Analytisch;
– Samenwerken;
– Initiatief;
– Zelfstandig;
– Durft anders te denken.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.