Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-05

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Als applicatiebeheerder versterkt je het team Applicatiebeheer, welke valt onder de Unit Financiën, Informatiemanagement en Facilitair (FIF). Het team bestaat naast jou uit een groep enthousiaste collega’s die professioneel samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren.
De Regionale Sociale Dienst is met uitdagende projecten bezig, zoals digitale dienstverlening, de inzet van kennissystemen en het digitaliseren van de interne informatievoorziening. Kan jij ons helpen met het realiseren van deze ambitie? Dan is deze functie een interessante uitdaging voor jou!
Dit ga je doen

 • Beheren en onderhouden van alle binnen de RSD voorkomende applicaties.
 • Oplossen van meldingen en incidenten.
 • Geven van instructies en training (gebruikersondersteuning).
 • Plannen van de installatie van nieuwe versies en patches en uitvoeren van de nodige bijbehorende scripts. Dit in samenspraak met gebruikers en ICT service beheer (Regionale ICT Dienst).
 • Je neemt deel aan projecten en hebt hierin een adviserende en/of leidende rol afhankelijk van de complexiteit.
 • Je doet proactief voorstellen voor verbeteringen in stuurinformatie, werkprocessen, procedures, documentatie en werkinstructies.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding hbo opleiding op het gebied van ICT;
2. Aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder;
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gebruikersondersteuning en verbeteringen in werkprocessen, procedures en werkinstructies (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4werk&inkomen (20 punten);
7. Kennis van applicaties Join, Stratech, Key2Financiën, Competensys, snelbalie en SIM, benoem deze duidelijk in het cv (15 punten);
8. Detavast constructie: de kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1800 uur bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent flexibel ingesteld, stressbestendig en gericht op efficiëntie en professionaliteit

Samenwerken | Netwerken | Initiatief | Klantgericht | Resultaatgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk: ja, 50 % van de uren.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 11 april of donderdag 13 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 12 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 31 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 3 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 6 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.