Drenthe
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-04-12

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Opdracht
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn wij binnen de eenheid Dienstverlening team APV Vergunningen op zoek naar extra ondersteuning voor het wegwerken van achterstanden en de toename van verwachte aanvragen.  

Als inleenkracht zorg jij ervoor dat het gehele proces van vergunningverlening goed en snel verloopt. Je toetst aanvragen, ontheffingen en meldingen aan de geldende wet- en regelgeving. Je plant jouw eigen taken en werkzaamheden, maar jij realiseert je ook dat door invloeden van buitenaf jouw planning nog weleens overhoop wordt gehaald.

De nadruk ligt in het wegwerken van achterstanden van bijvoorbeeld vergunningen rond evenementen en de Alcoholwet. Maar we vraag ook dat je aanvragen, meldingen en ontheffingen voor andere wetgeving gaat beoordelen.

Je voert de vergunningsprocedures uit op basis van landelijke wetten, regelgeving en richtlijnen en bent op de hoogte van de lokale beleidskaders. Je coördineert aanvragen en schakelt daarvoor verschillende ketenpartners in zoals bijvoorbeeld adviseurs van politie, brandweer, GHOR, etc. Ook verleen jij de benodigde vergunningen. Jij bent één van de aanspreekpunten, werkt samen met de andere vier collega’s en onderhoudt goede contacten met onze klanten.

Naast de werkzaamheden voor jouw eigen caseload bij ons breng jij kennis en ervaring mee en zorg jij er mede voor dat onze twee minder ervaren collega’s kunnen leren van jouw expertise.

We vinden het fijn als je beschikbaar bent op de dinsdagen en vrijdagochtenden. Andere dagen zijn in overleg.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan als APV Vergunningverlener;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als APV vergunning verlener (40 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als APV vergunning verlener bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo niveau (15 punten);
6. Beschikbaar en inzetbaar op dinsdagen en vrijdagochtenden (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Zelfstandig
  • Omgevingsbewust
  • Doortastend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Doordeweeks op dinsdag en vrijdagochtend, andere uren in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 17 april van 11.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 30 maart bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 april 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 maart gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 13 april 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Drenthe, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 september 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.