Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-07-20

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn wij binnen de eenheid Dienstverlening team APV Vergunningen op zoek naar extra ondersteuning voor het behandelen van diverse APV vergunningen en bijzondere wetten.

Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten zorg jij ervoor dat het gehele proces van vergunningverlening optimaal en snel verloopt voor onze twee gemeenten. Samen met de andere collega’s behandel jij aanvragen vanuit de APV en Bijzondere Wetten zoals bijvoorbeeld:
– vergunningen en meldingen evenementen;
– Standplaatsvergunningen;
– vergunningen driehoek borden;
– Uitstalvergunningen;
– Marktvergunningen;
– Alcoholwetontheffingen/vergunningen.

Jij bent het aanspreekpunt en het is belangrijk is dat je goed contact onderhoudt met de klant. Je toetst aanvragen, ontheffingen en meldingen aan de geldende wet- en regelgeving. Tevens draag je zorg voor de (gestandaardiseerde) beschikkingen en de afhandeling in onze systemen. Waar nodig vraag je benodigde adviezen op. Je plant jouw eigen taken en werkzaamheden, maar jij realiseert je ook dat door invloeden van buitenaf jouw planning nog weleens overhoop wordt gehaald. Verder pak je de voortkomende ondersteunende werkzaamheden op en stel je verkeersregelaars aan voor grote evenementen.

We vinden het fijn als je beschikbaar bent op de dinsdagen zodat je altijd aanwezig bent bij een wekelijks overleg om te notuleren. Andere dagen zijn in overleg.

Gewenst type persoon
Je hebt kennis van wet- en regelgeving (of in staat bent om dit snel eigen te maken). Je bent stressbestendig, want er zijn regelmatig periodes waarin het druk is en veel tegelijk op je af komt. Gelukkig kan jij goed prioriteren en ook in deze periodes kwalitatief goed werk leveren. 
Je denkt in mogelijkheden en bent oplossingsgericht. Je zoekt de samenwerking op met zowel externe als ook interne klanten. Je kunt met diverse belangen om en wettelijke regels interpreteren en komt met passende oplossingen binnen de gestelde kaders. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk).

We vinden het fijn als je beschikbaar bent op de dinsdagen en vrijdagochtenden. Andere dagen zijn in overleg.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van rechten/juridisch;
3. Beschikbaar op de dinsdag (benoem in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar ervaring in een functie waarbij je zelfstandig Nederlandstalige brieven hebt opgesteld, die grammaticaal correct moesten zijn en geen spellingfouten mochten bevatten (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergunningverlenende juridisch administratieve functie (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een juridisch administratieve functie bij een gemeentelijke instelling (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Zelfstandig;
– Omgevingsbewust;
– Doortastend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Doordeweeks op dinsdag en vrijdagochtend, andere uren in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 24 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, Drenthe, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 November 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.