Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
Voor de ontwikkeling en realisatie van Buurtschap Crailo, een duurzame wijk voor wonen en werken in ’t Gooi, werken de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren samen vanuit de gezamenlijke entiteit: GEM Crailo BV. Voor het realiseren van deze gebiedsontwikkeling is GEM Crailo op zoek naar een assistent projectleider.

Opdracht
Wij zoeken een assistent projectleider met aantoonbare kennis en ervaring in het ruimtelijke domein c.q. gebiedsontwikkeling. De opdracht van GEM Crailo voor de assistent projectleider is de volgende:

  • Sturing en inhoud gegeven aan het office management (projectbureau);
  • Ondersteuning en uitwerking geven aan de collectieve voorzieningen voor buurtschap Crailo (a. energie en b. mobiliteit).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in woningbouwprojecten voor gebiedsontwikkeling;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het ruimtelijk domein bij een gemeente;
5. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in woningbouwprojecten voor gebiedsontwikkeling (40 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het ruimtelijk domein bij een gemeente (40 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Samenwerken;
  • Plannen en organiseren;
  • Zelfstandig;
  • Gedreven;
  • Mensgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij GEM Crailo zijn gepland op dinsdag 7 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.