Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Woerden Wijzer is onderdeel van de gemeente Woerden. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie van Schuldhulpverlening, de Wmo en de Jeugdwet. Met ruim 80 professionals werken we voor de inwoners van de gemeente Woerden. De gemeente Woerden heeft ruim 50.000 inwoners en wordt gevormd door een stad(je) met drie dorpen er om heen.

Opdracht
Wij hebben een voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat ivm met de doelgroep. Je gaat als vrouwelijke begeleider samen met de casemanagers Wmo of Jeugd aan de slag met inwoners die begeleidingsvragen hebben. Het betreft altijd begeleiding waar cultureel sensitief werken van belang is. Daarom is het spreken van Eritrees een voorwaarde om bij ons aan de slag te gaan.
Je komt te werken in het cluster 18+ en werkt vooral samen met de casemanagers inburgering.
In de gemeente Woerden werken we samen met twee andere organisaties aan een succesvolle inburgering. De kortdurende begeleidingsvragen (ongeveer drie maanden) worden door WoerdenWijzer opgepakt.

Je werkt nauw samen met drie collega’s. Je begeleiding bestaat uit:
-begeleiding van situaties, aangemeld door casemanagers WoerdenWijzer;
-vraagverheldering;
-advies geven over aanpak, doelen en inzet aan de betrokken casemanagers;
-toeleiden naar voorliggende, informele voorzieningen.
–  Woerden werkt met het eigen systeem Cumulus.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Spreekt vloeiend Eritrees;
2. Aantoonbare werkervaring met vraagverheldering binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare werkervaring met het bieden van individuele begeleiding binnen het sociaal domein;
4. Aantoonbare werkervaring met de sociale kaart en het aanbod van het sociaal domein;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in de richting van sociaal werker/juridisch dienstverlening of maatschappelijk werken;
6. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van sociaal werker, maatschappelijk werker of vergelijkbaar (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met vraagverheldering binnen het sociaal domein (40 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het bieden van individuele begeleiding binnen het sociaal domein (35 punten);
10. Kandidaat heeft een geldige SKJ registratie. Het SKJ nummer staat in het cv (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je werkt cultuur sensitief, je hebt oog voor meerdere aspecten waar een begeleiding succesvol in kan zijn;
 • Je spreekt Eritrees en spreekt goed Nederlands;
 • Je kunt goed communiceren;
 • Je bent een flexibel en integer persoon;
 • Je kunt je snel inwerken in een nieuwe werkomgeving.
 • Je kunt schriftelijk rapporteren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is verbonden het opleidingsniveau van de ingehuurde en aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg ingevuld maar in ieder geval op: Ma – Di – Wo – Do.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 december 2023 tussen 14.00-16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden donderdag 30  november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 6 december 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.