Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
Sinds begin september 2022 ligt er een asielschip in de gemeente Krimpen aan den IJssel met 150 vluchtelingen aan boord. Waarvan ongeveer 36 kinderen. Het schip is een crisisnoodopvanglocatie. Vanwege beperkte plaatsen binnen het nieuwkomersonderwijs en de korte duur van het verblijf van het schip in Krimpen, is er een alternatief onderwijsprogramma ontwikkeld. Met dat onderwijsprogramma wordt in januari 2023 een doorstart gemaakt. Voor de doorstart van het onderwijsprogramma zijn wij opzoek naar een begeleider voor het PO- en VO- onderwijs en ons kan helpen bij het organiseren van het programma.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met nieuwkomersklassen;
3. Beschikbaar op in ieder geval woensdagochtend. Andere ochtenden zijn in overleg/naar eigen inzicht;
4. Uiterlijk beschikbaar per 16 januari 2023 voor minimaal 16 uur per week;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van Social Work, Special Needs, Psychologie of Jongerenwerk (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en/of kennis van NT2 onderwijs (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep 6 t/m 17 jaar (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met ‘creatieve communicatie’, oftewel kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheren (benoem dit duidelijk in het cv)( 20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring binnen een iniatiefrijk en zelfsturend team (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Flexibel;
  • Oplossingsgericht;
  • Teamplayer;
  • Communicatief sterk;


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-20 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.