Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-21

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Als adviseur bij het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) werk je mee aan het goede leven in de gemeente Zeist. Want daar doen we het voor! Lekker fietsen, goede doorstroming, verkeersveiligheid en een groene leefomgeving. Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. Maar ook projectmatig en met slagkracht wil werken aan resultaat. Een uitdagende combinatie voor een schoon, groen, gezond, duurzaam en veilig Zeist.  Je komt terecht in een betrokken en professioneel team van circa 35 collega’s die zich elke dag bezig houden met de openbare ruimte. Elke dag weer werken zij vanuit de kernwaarden nabijheid, kracht en vertrouwen aan het goede leven in Zeist.

Opdracht
Hoe blijft Zeist een veilige, schone omgeving waar het goed wonen, werken en ontspannen is? Dat begint bij een openbare ruimte die optimaal in orde is. Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte waar je als interim beheerder groen en spelen aan de slag gaat met de lopende groen en spelen vraagstukken. Daarnaast sta je aan de lat om het beheerplan samen met een externe partij op te stellen en werk je aan een speelruimteplan. Voor beide processen zorg jij dat het bestuurlijke besluitvormingsproces op rolletjes verloopt.

Je hebt de nodige lokale kennis om direct aan de slag te gaan.  Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management en bestuur over beheeractiviteiten binnen jou vakgebied. Daarnaast beschik je over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten.

Snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus is voor jou geen probleem. Je organiseert en coördineert samen met de werkvoorbereider werkzaamheden op het gebied van ‘groen’ en ‘spelen’. Dit omvat het verstrekken van opdrachten voor zowel klein als groot onderhoud. Je zorgt voor de voorbereiding van groenwerkzaamheden en bewaakt de voortgang van processen. – Je bent betrokken bij diverse groenprojecten, waarbij je jouw expertise inzet.
– Je bent verantwoordelijk voor het beheer van applicaties zoals Kikker, Greenpoint, die worden gebruikt voor groen- en speelbeheer. Daarnaast lever je een bijdrage aan (meer)jarenplannen en rapportages voor het management en bestuur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het groenbeheer van openbare ruimte ;
2. Aantoonbare werkervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van groen bij een gemeentelijke organisatie;
3. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de initiële duur (minimaal 1040 gewerkte uren) bij opdrachtgever kosteloos in dienst te treden;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
5. Kandidaat is beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider van groenprojecten (30 punten);
7. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met groenbeheer (30 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van landschapsarchitectuur of milieukunde (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het deelnemen aan een omgevingstafel (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief
  • Flexibel
  • Daadkrachtig
  • Collegiaal
  • Empathisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland donderdag 28 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 21 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 21 december 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 22 december 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 mei 2025, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.