Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-09-24

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Voor het team Beheer Openbare Ruimte zoeken wij een Groenbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de groene buitenruimte en een impuls gaat geven aan het groenbeheer binnen de uitgangspunten van het vastgestelde groenbeleid.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de groene buitenruimte, het overdragen van de werkzaamheden aan de interne uitvoerende dienst en derden en het  bewaken van de afgesproken kwaliteitseisen van het openbaar groen.  Het gaat om 132,5 km², waarvan 6 km² water en  8 kernen, midden in het Groene Hart.

Een gemeente met zowel stedelijke opgaven als vraagstukken die juist heel dorps van aard zijn. De Openbare Ruimte is zeer divers van aard en daardoor is het beheren en beheersen hiervan een uitdagende taak. Alphen aan den Rijn is trots op dat Groenblauwe karakter en voert actief beleid op het behouden en verbeteren hiervan. Alphen aan den Rijn is zich bewust van het veranderende klimaat en de gevolgen hiervan voor de Openbare Ruimte. Je werkgebied biedt veel afwisseling, diversiteit én ruimte voor je eigen inbreng. Binnen het team Beheer Openbare Ruimte ga je aan de slag als groenbeheerder met het op orde brengen van de (beeld)bestekken en de arealen waarbij je de rol hebt van producent en opdrachtgever naar andere teams en externe partners. Je werkt daarbij integraal samen met andere beheerders in de openbare ruimte. Een opsomming van je werkzaamheden is: het voorbereiden van groen- en cultuurbestekken, toetsing van – en advisering bij ontwerpen, het beheren van mutaties en revisies, overleggen met opdrachtnemers, het voorbereiden van (integrale) opdrachten, directievoering vanuit de opdrachtgeversrol,
Bijdragen leveren aan de door de gemeente gestelde opgaven. Onze groene gemeente investeert in duurzaamheid via Green Deals en  goede voorzieningen in wijken en kernen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als asset beheerder groen;
2. Aantoonbare werkervaring met contractbeheer en inkoop binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als assetbeheerder op het gebied van groen (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van opdrachten binnen een eigen uitvoeringsdienst (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met inkoop-, aanbestedings- en contractmanagement (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met directievoering (10 punten);
7. Aantoonbare werkervering met van beheersysteem GeoVisia(20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

-Aansturen;

-Kunnen aanspreken;

-Samenwerken;

-Communiceren.

-Zelfredzaam

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken (op locatie) bij de opdrachtgever worden op donderdag 28 september 202. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 27 september 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 september 2023, 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 25 september 2023, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.