Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-03

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 
Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
WIj zijn op zoek naar een beheerder Omgevingsplan die ons kan helpen om de inwerkingtreding van de omgevingswet soepel te laten verlopen. Voor De Bilt betekent dit dat het volgende klaar moet zijn mbt het Omgevingsplan om het eerste wijzigingsbesluit te kunnen nemen:

 • planstructuur ingericht in de software (inclusief begrippenlijst, activiteitenlijst en werkingsgebieden)
 • basisset planregels (eerste aanzet)
 • annotatiestrategie
 • Beheer van het Omgevingsplan inzichtelijk gemaakt (wie doet wat – verdeling intern en extern)

Oftewel, de basis op orde om een goed startpunt te hebben voor het eerste wijzigingsbesluit. Als projectleider Omgevingsplan zorg ik dat alle lijntjes/puzzelstukken in beeld komen. De beheerder Omgevingsplan is nodig om uitvoering te geven aan het daadwerkelijk inrichten van de plansoftware. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 11 april 2023 voor minimaal 12 maanden;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening;
3. Aantoonbare werkervaring met het maken van een omgevingsplan;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het maken van omgevingsplannen (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met DSO (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met inrichten van omgevingsplan structuur (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht
 • Je werkt graag samen
 • Je neemt graag initiatief en bent oplossingsgericht
 • Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij alle belanghebbenden
 • Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.