Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-03

Organisatie
De provincie Flevoland is de jongste en tevens snelst groeiende provincie van Nederland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Afdeling Infrastructuur
Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De opdracht zal plaatsvinden voor het Bureau Wegen & Vaarwegen.

Opdracht
In verband met vertrek van de huidige beheerder technische installaties neem jij deze rol volledig over. Je bent in staat om direct in te springen in deze functie. Je primaire focus ligt bij de beweegbare installaties (bruggen en sluizen).

Als beheerder technische installaties kom je te werken bij het bureau Wegen en Vaarwegen van de afdeling Infrastructuur. Op basis van het strategische uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud draag jij samen met de andere beheerders en adviseurs zorg voor het optimaal uitvoeren van het beheerplan. We werken in thema’s waarin jij als beheerder technische installaties samen met de adviseur verantwoordelijk bent voor alle technische installaties.

Je draagt zorgt voor het monitoren en uitvoeren van het beheerplan, de budgetbewaking, opdrachtverstrekkingen en bent in nauw contact met onze opzichters en bediencentrale. Ook onderhoud je contact met projectteams van het ingenieursbureau en participeer je bij projecten wat betreft technische installaties voor een soepele overgang van project- naar beheerfase. Verder ben je Installatie Verantwoordelijke van de technische installaties en houdt je je bezig met het managen van het onderhoudscontract van de bruggen en sluizen, instrueren opzichters en bedieningspersoneel, leveren input voor het nieuwe onderhoudscontract,  aanwijzen van VP-er en VOP-er en het loggen van gegevens (bediencentrale).

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: dagen en werktijden in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Beschikbaar per uiterlijk 1 mei 2023 voor 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als Installatieverantwoordelijke (IV schap) (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van werktuigbouwkundige installaties van bruggen én sluizen (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Elektrotechniek en/of (20 punten);
a. Geen afgeronde opleiding in de richting van Elektrotechniek en/of gelijkwaardig (0 punten);
b. Een afgeronde opleiding mbo Elektrotechniek en/of gelijkwaardig (10 punten);
c. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Elektrotechniek en/of gelijkwaardig (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi-) publieke organisatie (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een beheer en onderhoud afdeling binnen het civiele domein (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring (20 punten).

Competenties

 • Analytisch;
 • Communicatief;
 • Resultaatgericht;
 • Doorpakker;
 • Probleemoplossend;
 • Zelfredzaam;
 • Initiatiefrijk. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 30 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 31 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 7 april 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur via Teams of op het Provinciehuis. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 6 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 4 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Flevoland, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.