Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-10

Organisatie
Bij MBO Amersfoort kunnen mbo studenten kiezen uit 140 praktijkopleidingen verdeeld over 14 scholen. We zijn een actieve en dynamische school die altijd in ontwikkeling is. We werken bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven en brancheorganisaties zodat studenten veel praktijkervaring opdoen. Sommige opleidingen hebben zelfs een eigen onderwijsbedrijf. Bij MBO Amersfoort leiden we met gedreven professionals studenten op tot zelfbewuste en waardevolle vakmensen.

Stafdienst Onderwijs en Ontwikkeling
Je hebt veel te maken met team Onderwijs & Ontwikkeling (O&O). Dit team levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het onderwijsbeleid bij MBO Amersfoort. Het team werkt daarbij intensief samen met directeuren, teamleiders, onderwijsteams en externe partners. Team O&O bestaat uit ongeveer 20 professionele collega’s met een onderwijskundige achtergrond. 

Bart van den Bosch, manager Ontwikkeling & Onderwijs
“In dit team werk je met mensen die voor elkaar klaar staan, oprecht naar elkaar luisteren en elkaars kwaliteiten versterken. Het team doet veel aan teamscholing en intervisie en er is een weekstart met een thema. Zo vergroten we elkaars kennis.”

Opdracht
Stafdienst Onderwijs & Ontwikkeling (O&O) werkt met zogenaamde opdrachtbrieven. Dit zijn pragmatisch ingestoken contracten tussen de school en O&O. We beschikken over een opdrachtbrief per school. Een opdrachtbrief bevat meerdere opdrachten en deze zijn vaak totaal uiteenlopend voor wat betreft de omvang, doorlooptijd en met name de vraagstelling. Het sluiten van deze opdrachtbrieven past binnen onze visie op samenwerken met de scholen. Deze is verwoord binnen de O&O-klantbeloften. In het realiseren van de verschillende opdrachten die we zijn overeengekomen met de scholen zoeken we een hands on professional met ervaring in het mbo. Je zal de mensen binnen O&O ondersteunen en/of zelfstandig te werk gaan in het realiseren van het gestelde resultaat. Ondersteunen, omdat alle medewerkers binnen O&O ook gekoppeld zijn aan opdrachten en gezien hun workload niet altijd in staat zijn om te komen tot volledige implementatie. In deze gevallen werk je samen met de betreffende beleidsmedewerker van O&O toe naar een resultaat. De beleidsmedewerker is je ‘sparringpartner’, maar ook, indien nodig, de persoon die je helpt in het laten aansluiten op MBO Amersfoort beleid, protocollen of werkwijzen. Je beschikt over een consultant mindset: ondernemend, klantgericht en slagvaardig.

Op te leveren resultaat:

 1. In afstemming met de manager O&O en SDV bepaal je samen de workload. De workload bestaat uit meerdere opdrachten die staan beschreven in de opdrachtbrieven. Je levert een beknopt plan van aanpak op hoe je per opdracht de resultaten denkt te bereiken.
 2. Je levert naar tevredenheid van de opdrachtgever en manager O&O en SDV de gestelde resultaten op zoals eerder beschreven in het plan van aanpak.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Onderwijskundige, Consultant en/of Beleidsmedewerker/Beleidsadviseur in het mbo onderwijs;
2. Een maximum uurtarief van € 90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding Onderwijskunde op minimaal hbo bachelor niveau (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement (30 punten);
5. Beschikbaar uiterlijk per 1 mei 2023 (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht werken door persoonlijk leiderschap;
 • Effectief communiceren;
 • Analytisch ingesteld;
 • Omgaan met weerstanden;
 • Problemen oplossen en besluitvorming;
 • Strategische en bestuurlijk sensitief;
 • Goede schrijver;
 • Adviesvaardigheden;
 • Consistent.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De fysieke gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 17 april 2023 tussen 09.15 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 7 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 11 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 7 juli 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.