Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-27

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Wil jij bijdragen aan een goed functionerende fysieke leefomgeving in Soest? Wij zoeken een Beleidsadviseur Afval en Grondstoffen. Hecht jij veel waarde aan duurzaamheid, korte lijnen en wil jij impact maken? Kom dan werken bij de Gemeente Soest.

Wat ga je doen?
Als Beleidsadviseur Afval & Grondstoffen gaat jouw rol verder dan beleidsontwikkeling en -coördinatie. Naast jouw taken op het gebied van afvalbeleid en grondstoffen, ben je betrokken bij aanpalende beleidsterreinen. Je bent niet alleen een beleidsontwikkelaar en relatiebeheerder, maar hebt ook een belangrijke taak als contractmanager voor onze afvalinzamelaar RMN (Reinigingsbedrijf Midden-Nederland) en de AVU (Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht), onze partners voor afvalverwerking. Je beheert niet alleen contracten maar stuurt ze actief aan, zodat gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen worden nageleefd. Nieuwe contracten implementeer je en werk je samen met de uitvoerende partijen en collega’s aan duurzame oplossingen.

Naast je rol als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het afdelingsbudget en controleer je facturen en begrotingen. Als eindverantwoordelijke voor meldingen en vragen van inwoners en uitvoerende partijen, draag je zorg samen met je team voor creatieve oplossingen en passende antwoorden. Bovendien draag je bij aan de verdere professionalisering van onze integrale dienstverlening naar inwoners. Ook vanuit de aandacht voor de planning & controlcyclus van de samenwerkingspartners zorg je voor de inbreng in de gemeentelijke cyclus.

Het takenpakket is divers en uitdagend. Je hebt veel contact met verschillende partijen en werkt aan projecten die bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie. Kortom, een functie waarin je jouw kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid volledig kunt inzetten.

Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde HBO opleiding;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van grondstoffenbeleid;
3. Ervaring met implementeren van inzamelstrategieën;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein;
5. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 1 december 2023 voor 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het gemeentebestuur en adviseren bij de P&C cyclus is een pré ;(35 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met budgetbeheer, accountmanagement en circulaire economie; (35 punten)
8. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het fysiek domein (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaat gericht
– Flexibel

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 30 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 27 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 28 november 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.