Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-02

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we investeren in onze medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en te implementeren. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Opdracht
Als beleidsadviseur afval bij gemeente Landsmeer werk je in het Team Fysiek Beleid en Projecten. Jij bent primair verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor het beleidsveld afval.  Je vindt het daarnaast ook leuk om andere beleidsvelden op te pakken. In deze functie adviseer je het college en ben je aanspreekpunt voor de stakeholders, zoals onze afvalinzamelaar en de inwoners. Je vindt het leuk om na te denken over een lange termijn visie voor de gemeente, maar ook om een burger te informeren over bijvoorbeeld  de regels omtrent het aanbieden van huisafval. Werken in een kleine gemeente betekent werken met een breed taakveld en dus veel verantwoordelijkheid. Zo ben je onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het afvalbeleid, regisseer (mobiliseren, stimuleren, faciliteren) je het contact met alle betrokken partijen en geef je input bij bouwprojecten en herinrichtingsprojecten. Je adviseert zelfstandig de wethouder en bent verantwoordelijk (budgethouder) voor de financiën op het beleidsveld afval. Geen dag is hetzelfde! Werken bij Gemeente Landsmeer betekent veel vrijheid, ondernemen en jezelf ontwikkelen. Dus deel je zelf je tijd in en werk je waar het op die dag het handigst is. In ruil voor al jouw kwaliteiten bieden wij jou marktconforme voorwaarden. Wij gaan daarover graag met je in gesprek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur;
2. Uurtarief maximaal 110,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijke domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur afval (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afval (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvies gericht op het verbeteren van afvalscheiding (20 punten);
8. Optie Deta vast constructie: Na duur van dienstverband met wederzijdse goedkeuring is de kandidaat bereid kosteloos in dienst te treden bij de gemeente Landsmeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Verbinder die procesgericht, integraal en klantgericht werkt
– Proactief, goede ideeën en scherpe inzichten
–  Communicatieve skills, sterk in enthousiasmeren en adviseren
– Zelfstandig, assertief, analytisch en leergierig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (optioneel)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 januari 2024 tussen 13:00 en 17:00 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 4 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 29 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 3 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 18 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.