Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-09

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Opdracht
Het beleid op het gebied van dierenwelzijn kent een groeiende aandacht, zowel maatschappelijk als ook bestuurlijk. Recent heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen waarmee het dierenwelzijnsbeleid in de loop van dit jaar dient te worden geactualiseerd. Het vormgeven van een overlegplatform en het uitwerken van budgettaire kaders zijn onderdelen hierbij, evenals het uitwerken van scenario’s voor het (opnieuw) accommoderen van een dierenasielopvang in Alphen aan den Rijn.

Je werkt als beleidsadviseur samen met je collega’s en externe partijen deze opdracht uit, tegelijkertijd draag je zorg voor de lopende zaken op dit dossier, waaronder het doen organiseren van een chipactie voor katten.

Profiel
Je bent een aanpakker, je houdt van afwisseling en tegelijkertijd ben je zowel een teamspeler als een netwerker. Bij voorkeur heb je ervaring op het terrein van dierenwelzijn. De dynamiek op dit terrein spreekt je aan, waarbij jij de kunst verstaat om helder en objectief ambtelijk advies te geven en de verbinding te zoeken tussen de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke belangen die spelen. Maatschappelijke betrokkenheid weet je daarbij te verbinden aan een zakelijke inslag.

Omvang van de taak
De omvang van de taak bedraagt ca. 2 dagen per week voor een duur van 6 maanden, met de mogelijkheid tot een verlenging met nog eens 6 maanden. De mogelijkheid bestaat tot een combinatie met de gelijktijdig gepubliceerde uitvraag voor een adviseur regenboogbeleid en anti-discriminatie, eveneens 2 dagen per week.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeente;
3. Uiterlijk 1 juni 2023 beschikbaar voor tenminste 16 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een 75.000+ gemeente (20 punten);
6. Aantoonbare projectmatige ervaring binnen het sociaal domein (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van dierenwelzijn (20 punten);
6. Mogelijkheid tot combineren met inhuurvraag op gebied van regenboogbeleid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Om de omschreven rol goed te kunnen vervullen, zijn zowel mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, procesmatige vaardigheden als beleidsmatige kwaliteiten van belang. Je moet in staat zijn draagvlak te creëren en verbinding aan te brengen, zowel intern als extern. Je bent in staat je te positioneren in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap .. in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 15 mei 2023 van 14.00 tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 11 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 mei 2023 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.