Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Jouw doel als beleidsadviseur is om het goede ondernemersklimaat te behouden en te versterken voor alle ondernemers in Soest. Bij alle (ruimtelijke) ontwikkelingen in Soest ben je betrokken en adviseer je over de economische consequenties. Je signaleert en analyseert ontwikkelingen binnen het taakveld economische zaken. Als beleidsadviseur economische zaken zet jij de strategische lijnen uit en ben je de trekker in verschillende projecten. De projecten variëren van het ontwikkelen van beleid op regionaal niveau tot het hands-on begeleiden van centrummanagers of andere adviseurs.

Als adviseur breng je het belang van Economische Zaken onder de aandacht bij collega’s en/of het bestuur en je weet als geen ander het bestuur hiervoor te enthousiasmeren. Je bent hét aanspreekpunt voor provinciale organisaties en andere overheden. Daarbij heb je met name met collega’s uit de omringende gemeenten contact – als onderdeel van de Regio Amersfoort. Binnen de gemeente Soest werk je intensief samen met jouw directe collega, de accountmanager Bedrijven. Op diverse thema’s werk je nauw samen met andere beleidscollega’s van onder andere wonen, mobiliteit en energietransitie. Samen met hen werk je aan integrale en strategische op te stellen programma’s onder de Omgevingswet.

Onze ideale Beleidsadviseur Economische Zaken beschikt over een goed cijfermatig inzicht, analytische vaardigheden en een economische achtergrond. Je bent ondernemend, proactief en pakt een actieve rol bij aanvragen die uit de markt komen. Je legt soepel verbinding met collega’s, bestuurders, partners (zoals diverse ondernemersplatformen) en inwoners. Binnen jouw vakgebied weet je wat de actuele trends en ontwikkelingen zijn en heb je een visie op voor de functie relevante thema´s zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom bedrijventerreinen en leefbaarheid van winkelcentra. Je bent iemand die kansen signaleert en daarop inspeelt door mensen te enthousiasmeren en te mobiliseren om thema’s om te zetten in concrete acties.

Vereisten / knock-outcriteria1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in economische richting;
2. Aantoonbare werkervaring met integraal en projectmatig werken;
3. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 gewerkte uren kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Kennis van het vakgebied economische zaken en aanpalende beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening ten behoeve van de ontwikkelingen rondom bedrijventerreinen en leefbaarheid van winkelcentra (maak dit concreet met 1 voorbeeld) (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur economie of als projectleider in de ruimtelijke advisering (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen teams met mensen uit verschillende vakgebieden (15 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (15 punten);
8. Op korte termijn beschikbaar, bij voorkeur de eerste week van april (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
proactieve grondhouding;
goede communicatieve vaardigheden.
– analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 21 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 16 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 maart 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.