Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-30

Organisatie
Flevoland is hard aan het werken aan de energietransitie en zoekt hiervoor tijdelijk een extra teamspeler voor overbrugging in verband met vacatures. In Flevoland zijn de lijntjes kort en de ambities hoog, waardoor je heel veel kansen krijgt om je te ontwikkelen en je steentje bij te dragen. Een beleidsmedewerker energie is inzetbaar op alle onderdelen van het werkveld van duurzame energie. Urgent op dit moment is de uitvoering van het zonbeleid (2-3 dagen). Daarnaast kan je ook worden gevraagd voor andere taken binnen het team, zoals het beoordelen van subsidies, meedoen met de RES samenwerking en het ondersteunen van de netcongestie-aanpak. We zoeken iemand die gedreven is, een positieve houding heeft en graag werkt aan verbinding en samenwerking.

Opdracht
De volgende werkzaamheden/taken maken onderdeel uit van de vraagscope:

 • Beleidsadviezen formuleren voor bestuur, management en/of GS;
 • Ambtelijke overleggen voorbereiden (gemeenten, netbeheerder, RES);
 • Interne (besluitvorming) processen regelt, inclusief de interne afstemming;
 • Kennis op het gebied van zon bijhouden en delen;
 • Bijdrage leveren aan onze reguliere monitoring en evaluatie;
 • Uitvoering van zon beleid, participeren in projectgroepen intern en vertegenwoordigen van de provincie in externe projectteams, dit integraal voorbereiden met collega’s met andere expertise;
 • Overige werkzaamheden in het team energie.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag t/m vrijdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bereid en in staat om werkzaamheden, in overleg, zowel thuis als op het provinciehuis te Lelystad uit te voeren;
2. Maximaal uurtarief van € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in projecten in de energietransitie.
5. Aantoonbare werkervaring bij een (semi)overheidsinstelling;
6. Beschikbaar 5 dagen per week voor de periode van minimaal 6 maanden plus een eventuele verlenging;
7. Flexibel qua werktijden en op inzetbaarheid op de verschillende thema’s van duurzame energie. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
8.  Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met projecten in de energietransitie (benoem tenminste 2 projecten op een aparte pagina in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met ruimtelijke procedures (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring bij een (semi)overheidsinstelling (20 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met beleidsadviezen formuleren, voorbereiden ambtelijke overleggen én externe processen doorlopen inclusief interne afstemming (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
a. Minder dan één jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tussen de 1 en 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Meer dan drie jaar aantoonbare werkervaring (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Doelgericht;
 • Flexibel;
 • Verbindend;
 • Kan snel schakelen;
 • Affiniteit met de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken;
 • Politiek-bestuurlijk sensitiviteit.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen. De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen. Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 26 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 28 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 5 mei 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 3 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.