Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-15

Organisatie
Data is voor veel bedrijven en organisaties waardevol en onmisbaar geworden. Dat geldt uiteraard ook voor gemeente Purmerend. We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de complexe maatschappelijke vraagstukken en om deze te kunnen ondersteunen op basis van informatie. Geo-informatie wordt bij alle gemeentelijke opgaven ingezet. Denk hierbij aan de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptie. Ons team bestaat uit specialisten die ervoor zorgen dat alle informatie op orde, toegankelijk en gebruiksvriendelijk is en blijft.

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur geo-informatie ben je de verbinder tussen verschillende partijen en uiteraard je interne collega’s bij team Geo. Je signaleert, beoordeelt en initieert ontwikkelingen over geo-informatie, binnen en buiten het team en de eigen organisatie. Dit doe je op regionaal en landelijk niveau. Je ontwikkelt beleid over basisregistraties en andere gegevensverzamelingen, van de inwinning tot en met de toepassing.

Het is een veelzijdige functie waar je de grote lijnen uitzet en zelf verantwoordelijk bent voor de opgave. Jij bent degene die precies weet hoe de processen geregeld zijn, waar de kansen en uitdagingen liggen en op welke gebieden we ons moeten richten. Je adviseert en ondersteunt collega’s bij vragen en durft jezelf uit te nodigen bij overleggen waarvan jij denkt dat het belangrijk is. Wat het daarnaast ook nog interessant maakt, is dat je onderdeel bent van het team Datalab, waarin je adviseert over en meewerkt aan nieuwe ontwikkelingen zoals 3D en de Digitale Tweeling. Ook ondersteun  je collega’s bij het maken van complexe analyses, waarvoor vragen uit alle delen van de gemeentelijke organisatie komen. Je maakt contracten voor applicaties en beeldmateriaal. 

Wie ben jij?
Jij verbindt mensen, ideeën en oplossingen. Bij alles wat je doet is het resultaat, optimale Geo-informatie voor onze gemeente, het uitgangspunt. Je bent nieuwsgierig en denkt mee bij nieuwe (regionale en landelijke) ontwikkelingen. Je hebt ervaring op het gebied van gemeentelijke geografische informatie (basisregistraties, geo-informatievoorziening en beeldmateriaal zoals luchtfoto’s, obliekfoto’s en rondkijkfoto’s).

Ook ben je een stevige gesprekspartner en de verbindende kracht tussen collega’s, andere gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en instanties, met bijzondere aandacht voor Gemeentelijk Geo-Beraad (GBB) en ICC regio Schiphol. Je beschikt minimaal over een hbo-opleiding in een passende richting.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare beleidservaring op het gebied van GEO;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als (beleids)adviseur GEO-informatie (45 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke geografische informatie (35 punten);
6. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
  • Je bent positief, pragmatisch en toont daadkracht;
  • Je bent analytisch en communicatief sterk.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.
Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 18 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 11 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 16 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.