Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-11

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht

 • Je ontwikkelt en adviseert over beleid op het terrein van aankoop, verkoop en beheer van gemeentelijke onroerende zaken en daarnaast ook over economische zaken in relatie tot vestigingsmogelijkheden van bedrijven.
 • Je leidt en participeert in projecten over planontwikkeling en je adviseert daarbij over de aan-, verkoop van gronden en uitgifte in erfpacht en in relatie daarmee over de aankoop en verkoop van overige gemeentelijke onroerende zaken.
 • Het kan naast erfpacht ook gaan om huuraangelegenheden en daarbij coördineer je dan de werving van kandidaat huurders, bruikleners of erfpachters.
 • Je stelt hierbij ook de overeenkomsten op en laat deze vaststellen, je onderhandelt namens de gemeente over de inhoud en prijzen en je vertegenwoordigt de gemeente bij de notariële passage.
 • Verder informeer je bedrijven over lokale vestigingsmogelijkheden, je onderhoudt de contacten die hier uit voortkomen en je informeert het college hierover.
 • Tenslotte participeer je in bovenlokale (regionale) overlegvormen en projecten.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor 18 – 20 uur per week;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker binnen het fysieke domein.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Economie, Planologie en/of Recht (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur Grondzaken en Economische zaken bij een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
5. Beschikbaar per uiterlijk 3 juli 2023 (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van bestuurlijke processen én besluitvorming in een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (35 punten);
a. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (35 punten);
b. Een maximum uurtarief tussen de €80,01 en €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (25 punten);
c. Een maximum uurtarief tussen de €85,01 en €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten);
d. Een maximum uurtarief tussen de €90,01 en €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten);
e. Een maximum uurtarief tussen de €95,01 en €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten);
f. Een maximum uurtarief van €100,01 of meer exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Samenwerken;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief sterk en onderhoudt  makkelijk contacten binnen en buiten de organisatie;
 • Enthousiasmerend;
 • Vlotte schrijver, waarbij de inhoud is afgestemd op de doelgroep.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op een nog nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 8 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 - 20 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.