Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-21

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
De afgelopen 4 jaar is klimaatadaptatie snel gegroeid, niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook vanuit regionale en nationale ontwikkelingen. De gemeente voert actief klimaat adaptief beleid (Basisveiligheidsniveaus klimaatbestendige nieuwbouw) dat meegenomen wordt bij nieuwbouw en herstructurering. Bovendien zijn er landelijke ontwikkelingen die leiden tot verwachte verplichtingen op het gebied van klimaatadaptatie, zoals de landelijke ‘Maatlat groene en klimaat adaptieve gebouwde omgeving’ en ‘Water en bodem sturend’. Adviseren en ondersteuning voor de strategie en het beleid van klimaatadaptatie, water en riool met een focus op klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Ageronde opleiding Civiele techniek op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur klimaatadaptatie en riolering in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Is bekend met de ‘MRA Basisveiligheidsniveaus klimaatbestendige nieuwbouw V3.0’, de nationale ‘Maatlat groene en klimaat adaptieve bebouwde omgeving’ en ‘Water en Bodem sturend’ en kan dit door vertalen naar maatregelen geschikt voor het Purmerendse bodem- en watersysteem (benoem dit duidelijk in het cv). 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur klimaatadaptatie in de afgelopen 8 jaar (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het schrijven van beleidsstukken, bestuursvoorstellen en bewonersbrieven (benoem dit in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het geven van prestentaties op het vakgebied klimaatadaptatie ten behoeve van bewoners (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in de hoeverre de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Verbinder;
  • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
  • Stevige en empathische gesprekspartner op alle niveaus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland tussen kerst en oud en nieuw (week 51, feestdagen uitgesloten). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 19 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 20 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je  indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 22 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.