Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-31

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Binnen de afdeling Ontwikkeling Samenleving, de beleidsafdeling van de gemeente Baarn, zijn we op zoek naar een beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed voor 20 tot 24 uur per week. Een groot deel van de opgave binnen het team wordt gevormd door de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat gaat over de uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet. Ook is het team verantwoordelijk voor het programma wonen, economische zaken, recreatie, cultuur, onderwijs en sport. Wij geloven in een samenhangende aanpak.

Als beleidsadviseur lever jij een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling, waarbij het accent voor deze functie ligt op Maatschappelijk Vastgoed. Je bent ambtelijk portefeuillehouder van diverse dossiers, bewaakt de samenhang, onderhoudt het netwerk en adviseert het bestuur en de organisatie over vraagstukken en ontwikkelingen. Je bent contactpersoon voor de samenwerkingspartners.

De gemeente Baarn heeft een vastgoedportefeuille van ruim 50 objecten. De portefeuille is zeer divers en bevat onder meer een bibliotheek, theater, sportcomplex met zwembad, welzijnsgebouwen, woningen, een kerktoren en een begraafplaats. In november 2021 heeft de gemeenteraad van Baarn het plan Maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Hiermee heeft zij ook de ontwikkelopgave voor de vastgoedportefeuille de komende jaren vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de functie is de doorontwikkeling en uitvoering van het plan Maatschappelijk Vastgoed.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbaar werkervaring met beleidsadvisering en beleidsontwikkeling op het gebied van maatschappelijk vastgoed;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 of eerder;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als adviseur Maatschappelijk Vastgoed (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker bij een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met begroting- en budgetcyclus (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (15 punten)
8. Uurtarief maximaal €95,- Exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend vermogen;
 • Analytisch en procesmatig sterk;
 • Je beweegt je makkelijk in een dynamische werkomgeving en kan goed schakelen tussen verschillende dossiers en vraagstukken;
 • Goede schriftelijke vaardigheden;
 • Helicopterview;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je onderkent en speelt in op signalen binnen de politieke en maatschappelijke verhoudingen;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandagmiddag 6 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 januari 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 27 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 1 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.