Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-16

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
De opdracht omvat een breed en gevarieerd takenpakket op het gebied van Milieu:

 • Input vanuit milieu op de omgevingsvisie;
 • Toetsing natuur/ stikstof in alle RO en vergunning trajecten;
 • Werkgroep gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi (jaarlijks adviseren jaarrekening/ werkplan);
 • Routebureau Utrecht (jaarlijks adviseren jaarrekening/ werkplan), dit jaar (2023) wordt de fietsroute door Utrecht aanbesteed, hier moet ook alles bestuurlijk voor worden ingeroute;
 • Gastvrije Randmeren (jaarlijks adviseren jaarrekening/ werkplan/ financiën regelen voor het maaien), dit jaar meedenken in een visie op de randmeren;
 • Contactpersoon zwemwaterkwaliteit Stichtse Strand (hoogtepunt hiervan ligt in juli/augustus);
 • Contactpersoon Landschap erfgoed Utrecht, dit jaar wordt nog een project opgestart in samenwerking met het LEU en cultuur Martina Taris (cultuur) om scholieren mee te laten denken over milieuthema’s, project van milieu en cultuur gezamenlijk;
 • Dierenwelzijn (niet huisdieren).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur binnen een gemeente;
2. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met de Wet- en regelgeving t.a.v. de betreffende werkzaamheden (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur op het gebied van Milieu.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van colleges (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de toetsing natuur/stikstof in RO en vergunningstrajecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
7. Een maximum uurtarief van € 85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur (45 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur (10 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur (15 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur (45 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Bestuurlijk sensitief;
 • Stevige adviseur;
 • Communicatief vaardig;
 • Zelfstandig;
 • Proactief en resultaatgericht;
 • Schakelen in de dynamiek van het werken voor 3 gemeenten.   

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op maandag 22 mei 2023 tussen 10.30 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 11 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 17 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.