Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid.

Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed persoonlijk contact met elkaar en inwoners is ons veel waard. Als je onze collega wordt, heb je werk met veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en variatie. Bij ons kun je je ontwikkelen tot een allrounder. Als vanzelf dienen wij de Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders.

Opdracht
Als Beleidsadviseur Onderwijs ben je inhoudelijk gesprekspartner voor het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties en geef je vorm aan het beleid waarvoor gemeente en onderwijsorganisaties gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.

Je schakelt met de onderwijs- en kinderopvangpartners en de gemeentelijke organisatie en legt verbindingen met verschillende terreinen als jeugdzorg, taal, sport, cultuur en veiligheid. Je werkt samen met een team van beleidsadviseurs op het gebied van jeugd, onderwijs en taal van je eigen afdeling. Ook werk je samen met collega’s van andere afdelingen.

Tot slot breng jij de politiek-bestuurlijke lijnen samen. Je adviseert college en raad inhoudelijk en strategisch op de belangrijke vraagstukken waar de belangen van de gemeente en die van de onderwijsorganisaties elkaar raken. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het proces van verlenen en vaststellen van subsidies die de gemeente in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid verstrekt aan haar partners.

Wij vragen
Wij zoeken een beleidsadviseur met een brede blik op het gebied van onderwijs en met een uitstekend gevoel voor politiek-/ bestuurlijke verhoudingen. Je stuurt op resultaten en doelen en neemt anderen hierin mee, zonder zelf te veel betrokken te raken bij de uitvoering. Je bent flexibel en oplossingsgericht en bent niet snel van je stuk gebracht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Maximaal uurtarief is € 87,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk  en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsadviseur op het gebied van onderwijs (50 punten);
4. In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsadviseur binnen het Sociaal Domein in een gemeente (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgerichtheid,
  • Verantwoordelijkheid,
  • Pro activiteit,
  • Verbinden en communiceren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 25 april 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 april, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.