Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Je voert beleidstaken uit, zoals het behandelen van onderwijshuisvestingsaanvragen, het toepassen van de onderwijshuisvestingsverordening en overleggen over financiële vraagstukken. In overleg met de schoolbesturen en de collega’s onderwijshuisvesting draag je zorg voor voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs in de Gemeente Alphen aan den Rijn.
– Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van huisvestingsaanvragen en het jaarlijks opstellen van het huisvestingsprogramma en – overzicht;
– Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Alphen aan den Rijn als gevolg van (wettelijke) ontwikkelingen;
– Je draagt bij aan (de actualisatie van) het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP). Je geeft mede vorm aan de strategische opgaven van nieuwe gebiedsontwikkelingen en de inpassing van onderwijs, kinderopvang en sport daarin;
– Je ondersteunt en denkt mee met de programmamanager IHP en de projectleiders bij de (fysieke) onderwijshuisvestingsprojecten;
– Je bent verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer van de 4 onderwijspanden in eigendom. Hiervoor stel je samen met contractbeheerder huur- en ingebruikgevingsovereenkomsten op. – Je bent het aanspreekpunt voor huisvestingsvraagstukken van de schoolbesturen.
– Je stelt jaarlijks de nota Programma voorzieningen huisvesting onderwijs op.

Het opstellen van overige beleidsadviezen, collegenota’s, vallen onder jouw takenpakket, bovendien beheer je financiële budgetten en adviseer je de betreffende portefeuillehouder. Namens de gemeente neem je deel aan diverse netwerken en overleggen, zoals het bestuurlijk overleg onderwijs. Daarnaast kent de gemeente het programma Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Vanuit dit programma worden de Alphense schoolgebouwen vernieuwd en gerenoveerd.

Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het Team Vastgoed. Binnen team vastgoed houdt een team van 3 collega’s zich bezig met onderwijshuisvesting (1 technisch vastgoedbeheer en 2 onderwijshuisvestingsbeleid).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2  jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur op het gebied van Huisvesting/Vastgoed bij een gemeentelijke organisatie.
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met onderwijshuisvesting.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur op het gebied van Huisvesting/Vastgoed bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met onderwijshuisvesting (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met financiën binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen of actualiseren van een  Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Je bent enthousiast, besluitvaardig, resultaatgericht maar ook klantgericht. Je werkt integraal en kunt goed samenwerken in een team. Je bent proactief en beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Verder ben je goed in het analyseren van problemen. Je kan goed plannen, werkt nauwkeurig en tenslotte ben je stressbestendig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 6 december 2023 tussen 12:00 uur en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.