Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Team Openbare Ruimte
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn wij voor ons team Openbare Ruimte op zoek naar een ervaren interim beleidsadviseur Openbare Ruimte. Het team Openbare Ruimte is onderdeel van de eenheid Fysieke Leefomgeving van de Samenwerkingsorganisatie (SWO). Voor zowel de gemeente Hoogeveen als voor de gemeente De Wolden leveren we maatwerk waarbij we toewerken naar een toekomstbestendige openbare ruimte. Het team Openbare Ruimte bestaat uit 5 enthousiaste en bevlogen professionals. We staan voor elkaar klaar en er is een goede werksfeer in het team. Een goede, open samenwerking met kwaliteit staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk om elkaar op te zoeken, zowel fysiek als online. De organisatie is in ontwikkeling en gaat integraler werken. Het is daarom belangrijk dat jij samen met de andere beleidsadviseurs deze werkwijze uitstraalt naar alle collega’s.

De opdracht
Als interim beleidsadviseur openbare ruimte ben jij voor de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen verantwoordelijk voor het beleid voor zowel de openbare ruimte als de inrichting van de fysieke leefomgeving. Jij bent één van de experts die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en implementeren van beleid dat de openbare ruimte veiliger, duurzamer en aantrekkelijker maakt. Je werkt samen met verschillende stakeholders en geeft advies aan het bestuur om zo de leefbaarheid van de gemeenten te verbeteren. Met jouw kennis en ervaring draag je bij aan het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners. Deze functie biedt veel afwisseling, waarbij geen werkdag er hetzelfde uitziet.

Onderstaand een aantal algemene taken en werkzaamheden die je kunt verwachten:

 • Je bent ambassadeur van een duurzame, klimaatbestendige openbare ruimte naar onze inwoners, ondernemers, collega’s en bestuurders;
 • Je stelt kaders op voor de ontwikkeling van de openbare ruimte en het maken van nieuw beleid. Dit doe je op basis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij te denken valt aan multifunctioneel ruimtegebruik, duurzaamheid en biodiversiteit;
 • Je bent een verbinder tussen beleid, werkvoorbereiding, beheer en uitvoering. We vragen je hierin als pionier verbeteringen te initiëren en implementeren, waarbij je in staat bent om medewerkers te enthousiasmeren met als doel de bestaande processen te verbeteren;
 • Je levert input voor de P&C-cyclus.

Afhankelijk van de uiteindelijke verdeling met de huidige adviseurs focus je op één of meerdere thema’s als:

 • Spelen en speelplaatsen (eerdere werkervaring met dit thema is een pré, maar geen must)
 • Begraven en begraafplaatsen (eerdere werkervaring met dit thema is een pré, maar geen must)
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Riolering en watertaken
 • Openbaar groen
 • Verhardingen
 • Civiele kunstwerken
 • Openbare verlichting
 • Gladheidsbestrijding

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring al beleidsadviseur.  

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van openbare ruimte (55 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsorganisatie (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de thema’s ‘Spelen en speelplaatsen’ en/of ‘Begraven en begraafplaatsen’ (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met integraal werken, benaderen en het afwegen van verschillende belangen. Aantoonbaar gemaakt doormiddel van een voorbeeld/project (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig
 • Omgevingsbewust
 • Doortastend

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma-di-wo-do-vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 20 april van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 april bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 april 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 11 april gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 14 april 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.