Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-25

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Ons team – Welzijn & Samenleving – bestaat uit 16-18 Strategisch adviseurs, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers. Wij adviseren over alle beleidsvelden binnen het sociaal domein. We werken nauw met elkaar en de andere teams binnen de gemeente samen om inwoners te helpen op eigen kracht een bijdrage te leveren aan de samenleving. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, ook met het bestuur. We werken in een gemoedelijke sfeer enthousiast aan maatschappelijke opgaven.

Opdracht
Binnen het team Welzijn en Samenleving ben je verantwoordelijk voor advisering, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de participatiewet en in het bijzonder voor re-integratie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Als beleidsadviseur heb je periodiek overleg met de portefeuillehouders en adviseer je hen, het college en de raad. In de ontwikkeling van nieuw beleid, uitvoeringsplannen en projecten zet je je expertise en overtuigingskracht in om het gemeentebestuur mee te nemen. Daarbij hou je natuurlijk ook rekening met politieke wensen en ambities. Om de uitvoering van beleid soepel te laten verlopen en de resultaten te behalen heb je geregeld overleg met collega’s en externe partijen. Ook neem je deel aan regionale overleggen op jouw vakgebied.

De volgende onderwerpen zijn de komende tijd actueel:

 • Evaluatie van pilots re-integratie;
 • De doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf;
 • Advisering over en contracteren van trajecten voor re-integratie, beschut werk en de Z-route;
 • Visie op jeugdwerkeloosheid;
 • Deelname aan en benutten van mogelijkheden binnen de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam;
 • Evaluatie en herijking van de participatiekoers.

Samen met jouw collega’s maak je een definitieve verdeling van de werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in de publieke sector;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 32 uur per week;
4. Een maximum uurtarief van €107,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als (beleids-)adviseur (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen de participatiewet en arbeidsmarkt (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de opstellen, uitwerken en implementeren van beleidstukken (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van sociaal ontwikkelbedrijven (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
9. Aantoonbare kennis van samenwerking in arbeidsmarktregio’s (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit vakkennis en een professioneel oordeel;
– Je bent politieke en bestuurlijke sensitief en neemt dit mee in de manier waarop je adviseert;
– Je bent analytisch sterk en weet daardoor snel en goed te doorgronden wat er allemaal speelt;
– Je bent resultaat- en oplossingsgericht;
– Je bent communicatief sterk in woord en geschrift.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 29 januari tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 26 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.