Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
Op dit moment is er al langere tijd een vacature voor een beleidsadviseur rechtspositie & arbeidsvoorwaarden. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan op het gebied van rechtspositie & arbeidsvoorwaarden. Wij zoeken een tijdelijke adviseur die voor ons een aantal klussen kan oppakken/afronden, zoals;

  • achterstallig werk in aanpassingen diverse regelingen n.a.v. de WNRA
  • aanpassen/herschrijven personeelshandboek
  • implementeren Europese regelgeving transparante arbeidsvoorwaarden
  • aanpassing reiskostenregeling,

Daarnaast ben je de 2e-lijns vraagbaak op het gebied van rechtspositie voor de HR-adviseurs en de personeels- en salarisadministratie.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in de richting van HR en/of Rechten;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden/rechtspositie;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met genoemde onderwerpen zoals; WNRA én rechtspositie politieke ambtsdragers (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
5. Beschikbaar per uiterlijk 1 januari 2023.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (Beleids-)Adviseur in het gevraagde vakgebied (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een grotere (>300fte) organisatie met genoemde onderwerpen (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent communicatief sterk;
  • Je bent resultaat- en oplossingsgericht;
  • Je bent analytisch en zelfstandig;
  • Je bent in staat autonoom te adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, gemiddeld 24 uur uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.