Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-28

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Onze gemeente Alphen aan den Rijn staat voor grote opgaven op maatschappelijk en sociaal terrein.

Onder de noemer van ‘verbindend samenleven’ vindt de vernieuwing plaats op het brede terrein van het sociaal domein en zetten we actief in op basisvoorzieningen, preventie, integrale zorg en hulpverlening en ondersteuning; we stimuleren de maatschappelijke deelname van inwoners, jong en oud. Bestaanszekerheid, gelijke kansen, jeugdwerkloosheid, vitaliteit en gezond leven zijn daarbij richtinggevende begrippen. Het onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner. De wijk is een belangrijke plaats waar verschillende activiteiten voor en door inwoners bij elkaar komen. We zoeken een collega met kennis van en beleidservaring en affiniteit met het onderwijs heeft. Het gaat met name in relatie met de rol van de gemeentelijke overheid en de diensten die ten behoeve van het onderwijs moeten leveren. Afstemming en samenwerking met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs is een belangrijk onderdeel van de taak. Daarnaast ben je contractmanager leerlingvervoer en geef je ondersteuning aan leerplicht. Je bent beleidsmatig betrokken bij de onderwijshuisvesting. Voorzieningen organiseren voor kinderen met achterstanden (inclusief het onderwijs aan Oekraïense kinderen) behoort tot je taakveld. Je onderhoudt contact met de scholen met name als het gaat om ondersteuning van leerlingen vanuit andere (zorg)domeinen. In dit verband werk je nauw samen met collega accounthouders. Je werkt ook samen met collega’s uit andere gemeenten (de Rijnstreek, regio Holland Rijnland, regio Midden-Holland)

waarmee een samenwerkings- of dienstverleningsrelatie bestaat. Je adviseert het management en de wethouder onderwijs en bereidt besluitvorming voor.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen het sociaal domein van een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Aantoonbare werkervaring met de Participatiewet (20 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met de aanpak van Jeugdwerkloosheid (20 punten);
4, Aantoonbare werkervaring met het thema onderwijs (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Leerlingenvervoer (15 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Beleidsadviseur binnen het sociaal domein van een overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief
  • Analytisch
  • Secuur
  • Resultaatgerichtheid

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 8 januari 2024 en donderdag 11 januari 2024 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 28 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 29 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.