Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-18

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Als beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied WMO en gezondheid draag je bij aan het mogelijk maken van het werk van diverse professionals die zich inzetten voor volwassenen en ouderen in Nijkerk. Jouw hoofddoel is ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Je richt je met name op de ondersteuning van kwetsbare inwoners, met een gevarieerd takenpakket vanuit de Wmo. Samen met jouw collega-beleidsmedewerkers ben je verantwoordelijk voor het beleid en de inkoop op het gebied van onder andere begeleiding, thuiszorg, doelgroepenvervoer, onafhankelijke cliëntondersteuning en meer. In deze rol werk je nauw samen met collega’s binnen de gemeente Nijkerk, met aandachtsgebieden zoals welzijn, gezondheid, jeugdhulpverlening, en openbare orde en veiligheid.

Naast de Wmo zal je je bezighouden met de gezondheid en preventie van de inwoners van Nijkerk. Je geeft invulling aan het gemeentebrede Inclusiebeleid, Gezondheidsbeleid, en het Integraal Zorgakkoord, en draagt bij aan de lokale uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Als accounthouder van de GGD (VGGM) zorg je voor de vertaling van regionale ontwikkelingen naar lokaal beleid. Op dit gebied zul je een startende beleidsmedewerker inwerken en coachen.

Je bent een ware verbinder, die ervoor zorgt dat de samenwerking met alle betrokken partijen leidt tot concrete resultaten voor de inwoners van Nijkerk! De invulling van taken in jouw pakket gebeurt in overleg met de collega’s van het teambeleid.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).
2. Aantoonbare kennis van Wmo en gezondheid binnen het sociaal domein van een gemeente;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur Wmo binnen een gemeente;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur Wmo binnen een gemeente; (40 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als beleidsadviseur gezondheid binnen een gemeente; (40 punten)
7. Een maximum Uurtarief van €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender; (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent een aanpakker, verbinder en collegiaal ingesteld;
 • Je houdt van concrete acties en hebt daarbij oog voor effecten op andere beleidsvelden en de langere termijn;
 • Je kan creatieve innovatieve ideeën omzetten naar uitvoerbaar beleid;
 • Je communiceert duidelijk en verbindend met een open houding;
 • Je kunt coachen;
 • Je bent omgevingssensitief en hebt een goed gevoel voor politiek – bestuurlijke verhoudingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
N.v.t.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland op donderdag 25 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 19 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 4 maanden, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.