Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-11-22

Opdracht
De samenleving verandert snel. Dit maakt dat wij als gemeente Edam-Volendam steeds in ontwikkeling zijn. Het team Ontwikkeling & Projecten van de afdeling Samenleving staat voor, naast en achter de inwoners van de gemeente. Wij houden ons bezig met onderwerpen die onze inwoners direct raken zoals jeugdhulp, zorg, wonen, sport, onderwijs en cultuur. Je gaat de collega ondersteunen die bezig is met sport en sportaccommodaties. Je bent inhoudelijk in staat om in de volle breedte de kar op het terrein van sport te trekken, daarnaast kan je de komende periode op aantal grote onderwerpen zoals het accommodatiebeleid en het sportbeleid een visie vormen waar we jaren mee vooruit kunnen.

De belangrijkste taken zijn;

 • Aanbesteding sportvloer sporthal;
 • Aanbesteding akoestische wand sporthal;
 • Herzien gebruikersovereenkomsten sport;
 • (Aansturing uitvoering) Sportparkmanager;
 • Ambtelijk secretaris Sportplatform;
 • Contacten buitensportverenigingen;
 • Uitvoering vitaliteitsakkoord;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur;
3. Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring van het beleid binnen sportaccommodaties (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met sportakkoorden binnen gemeentes (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van personeel (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring op het gebied van adviseren aan wethouders, gemeentes, directie en bestuur (10 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur sport (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en bij voorkeur werkervaring;
 • Je beschikt over zeer goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden om de gemeenteraad mee te nemen en/of te informeren over ontwikkelingen ook bij financiële consequenties;
 • Je bent praktisch ingesteld, je kunt nieuw beleid vertalen naar de praktijk en functioneert goed in teamverband;
 • Je kunt makkelijk schakelen en verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en collegiale verhoudingen;
 • Je bent analytisch, omgevingsbewust, flexibel, oplossing- en resultaatgericht, stressbestendig en creatief;
 • Je hebt geen moeite om prioriteiten te stellen en werkt gestructureerd.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkte uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr en in goed overleg naar behoefte.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg op vrijdag 1 december of maandag 4 december. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 november 2023, 09.00 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 23 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.