Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-22

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Domein fysieke leefomgeving
De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur. Je komt te werken bij het domein Fysieke Leefomgeving in het team Ruimtelijke Advisering. Dit team richt zich onder andere op maatschappelijk vastgoed, milieu en duurzaamheid.

Opdracht, wat ga je doen?
Als beleidsadviseur vastgoed binnen de gemeente Voorschoten zijn de lijnen met bestuurders en het management kort. Dit maakt dat je een veelzijdige en belangrijke adviseursfunctie hebt. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over complexe vraagstukken die zich kenmerken door een diversiteit aan ruimtelijke opgaven. Jij legt de dwarsverbanden tussen opgaven die binnen de gemeente spelen op het gebied van vastgoed. Je draait je hand er niet voor om als het gaat om het efficiënt en effectief aansturen van een maatschappelijk vastgoedopgave.

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het opstellen van vastgoed gerelateerd beleid. Je bent sparringpartner van elkaar en adviseert het bestuur en de teammanager over vastgoedvraagstukken. Je verzamelt en analyseert relevante informatie met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed. Zo bepaal jij de strategie.

Je werkt daarin nauw samen met de (beleids)adviseurs van het team Mens & Samenleving aangezien vastgoed de maatschappelijke behoeften/opgaven faciliteert. Je zet zo een koers uit en neemt anderen mee om uiteindelijk het beoogde resultaat te bereiken. In deze functie ben je ook sparringpartner voor de teammanagers binnen het fysieke domein. Daarnaast denk jij mee bij politiek-bestuurlijk complexe dossiers. Je helpt collega’s om strategisch te adviseren en geeft politiek-bestuurlijke aandachtspunten mee waar dat nodig is.

De onderwerpen die je behandelt zijn onder andere;

 • Overzicht houden en eventueel actualiseren van de vastgoedportefeuille (asset management);
 • Tijdelijke huisvestingsvraagstukken en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed;
 • Relatiemanagement met en sturing op verbonden partij Sportfondsen (o.a. zwembad en sporthal);
 • Het maken en bewaken van de begroting, planningen en budgetten van het gemeentelijk vastgoed (in afstemming met de teammanager);
 • Inzichtelijk maken van strategische vastgoed keuzen;
 • Een belangrijk onderdeel van jouw functie is het opstellen van bestuurlijke stukken, zoals college- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven. Verder kan het voorkomen dat men vraagt om een presentatie te geven tijdens de college- en raadsvergaderingen.

Verder zijn jouw belangrijkste werkzaamheden als volgt:

 • Je bent een geweldige samenwerkingspartner voor de collega’s van de gemeente Voorschoten en de (samenwerkingspartners in de) buitenwereld met wie je samen de klus(sen) klaart. Samen zorgen jullie er ook voor dat alles goed op elkaar is afgestemd;
 • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en belangen in lokale politiek en werkt op een praktische en pragmatische wijze. Daarbij ga je deskundig te werk, neemt initiatieven, bent resultaatgericht en planmatig;
 • Je brengt een vernieuwende en frisse blik mee vanuit een flexibele denkrichting, waarbij juridische aspecten voor jou niet altijd leidend zijn;
 • Meedenken als het gaat om maatschappelijke huisvestingsvraagstukken en deze vertalen van opgave naar actiepunten.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Uurtarief maximaal € 110,- incl. reiskosten en fee Flextender / excl. BTW.
3. Beschikbaar per 5 februari 2024 of eerder voor minimaal 32 uur per week voor de duur van de opdracht;
4. Minimaal 2 dagen per week fysiek aanwezig in Voorschoten;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsadviseur op het gebied van vastgoed binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als zelfstandig beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed (35 punten);
7. Aantoonbare ervaring met het schrijven van bestuurlijke stukken, zoals college- en raadsvoorstellen/besluiten en raadsinformatiebrieven, benoem dit duidelijk in het cv (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met uiteenlopende gebruikers uit het maatschappelijke en bestuurlijke werkveld, licht dit toe doormiddel van een voorbeeld (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders/ samenwerkingspartners in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (10 punten);
10. Aantoonbaar afgeronde opleidingen op het gebied van Bouwkunde en/of Vastgoed (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het college en de raad;
 • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit, bent open minded, je neemt je collega’s van vastgoed mee bij relevante zaken en je kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie
 • Je kunt zelfstandig complexe vastgoed vraagstukken overzien, prioriteiten stellen en op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
 • Je kunt jouw ideeën en meningen op een overtuigende, heldere en correcte wijze overbrengen (in woord en geschrift) aan zowel collega’s, als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
 • Je hebt grondige kennis en beleidsmatige ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed en het is een pré als je ook ervaring hebt met projectmanagement;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.