Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-14

Organisatie
De gemeente Zwartewaterland kun je met haar rijke historie, de groene omgeving en gezellige havens gerust uniek noemen. Vanuit het gemeentehuis in Hasselt, aan de rand van het centrum, ben je binnen tien minuten op de snelweg.

Opdracht
Ben jij in staat om advies te geven over beleidsontwikkeling en verkeerskundige vraagstukken, dan zoeken wij jou! Als ‘Adviseur Verkeer en Vervoer‘ lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van en adviseer je over beleidsaspecten van het vakgebied met als doel om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Hiervoor stel je kaders, richtlijnen en uitvoeringsplannen op, signaleer je eventuele afwijkingen en evalueer je en rapporteer je over de uitvoering van het beleid en beleidskaders.

Daarnaast adviseer, beantwoord en beoordeel je ruimtelijke ontwikkelingen, herinrichtingsplannen en aanvragen op verkeerskundig gebied. Je draagt zorg voor de intake, toets en beoordeelt de aanvraag of verzoek aan de hand van beleid, wet- en regelgeving. Tevens adviseer je over prioriteit, toekenning en afhandeling van aanvragen of verzoeken en zorg je voor de behandeling van de formele besluitvorming. Ook draag je zorg voor de correspondentie met bewoners en bedrijven.
Om invulling te geven aan het doelmatig uitvoeren van je taak initieer en voer je onderzoeken uit over beleidsvraagstukken. Deze vraagstukken stem je af met collega’s uit het team.
Je bent verantwoordelijk voor een gezichtsbepalend deel van de openbare ruimte waarbij je uitvoering geeft aan aanvragen en projecten waarbij je praktisch invulling geeft aan de uitwerking.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur / beleidsmedewerker verkeer binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van ontwikkeling en mobiliteit (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van verkeerskundige adviezen (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als adviseur verkeer binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van adviesprojecten op het gebied van verkeer en mobiliteit binnen een gemeente (benoem hiervan minimaal 2 voorbeelden in het cv) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

  • Politiek sensitief
  • Teamspeler
  • Communicatief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.