Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-22

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Als beleidsadviseur ga je aan de slag in het team Ruimte & Economie. Dit team heeft als opgave het ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Vanuit verschillende disciplines zoals verkeer, duurzaamheid, wonen en economie leveren we een bijdrage aan integrale planvorming. Binnen het cluster verkeer werk je samen met een beleidsadviseur verkeer en een medewerker verkeer.

Je komt te werken in een informele organisatie met korte lijnen en een goede werksfeer. We werken vanuit het motto ‘samen voor elkaar’. Dit betekent dat je vanuit een integrale blik inwonergericht aan de slag gaat.

Opdracht
Gemeente De Ronde Venen heeft de ambitie om de komende jaren 4800 woningen te bouwen en het bedrijventerrein uit te breiden. Dit betekent een uitdaging op het gebied van bereikbaarheid. De gemeente zet zich daarom vol in voor goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ook wil zij duurzame manieren van vervoer stimuleren. Denk hierbij aan OV, elektrisch vervoer, deelmobiliteit, fietsen. Dit alles komt samen in het nieuwe mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan dat momenteel wordt opgesteld door een externe partij. Jij wordt projectleider van dit traject.

Naast dat je het grote geheel overziet, sta je ook dichtbij de praktijk. Je begrijpt dat een melding kan uitgroeien tot een politiek dossier. Je ziet het als een uitdaging om zaken meer pro-actief aan te pakken, dan alleen reactief. Bijvoorbeeld door mobiliteitsoplossingen aan de voorkant te integreren in (woningbouw)projecten. Je zorgt voor heldere communicatie richting collega’s, inwoners en bedrijven. Daarnaast ben je actiegericht en pak je zaken snel op. Hierbij zoek je de verbinding en samenwerking met je directe verkeerscollega’s, maar ook met andere collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van €105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Beleidsmedewerker/-Adviseur verkeer binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en laten vaststellen van verkeersbeleid bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het oplossen van verkeerskundige knelpunten (benoem 2 duidelijke voorbeelden in het cv.) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met inwonerparticipatie op gebied van mobiliteit (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Daadkrachtig;
 • Resultaatgericht;
 • Verbindend;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Kan goed schakelen tussen tactisch en operationeel niveau.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 23 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m november 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.