Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-06

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Als waarnemend beleidsregisseur Wmo ben je beleidsmatig verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan onze inwoners die dat nodig hebben. Het gaat daarbij om allerlei vormen van ondersteuning waardoor mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en mee kunnen doen in de samenleving. Je werkt daarvoor nauw samen met je collega’s van de lokale teams (het sociaal team van Woerden Wijzer en het Stadsteam Oudewater) en je trekt op met gemeenten in de regio Utrecht West rond de gezamenlijke inkoop.

Inhoudelijk ligt je focus op Wmo maatwerk, individuele voorzieningen die toegespitst zijn op de behoefte en mogelijkheden van een persoon of een gezin. Denk daarbij aan hulpmiddelen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en individuele en groepsbegeleiding. 

Je werkt samen met beleidscollega’s binnen en buiten de gemeenten, zorgaanbieders, de lokale teams , zorgverzekeraars en het inkoopbureau Utrecht West. Je bent de adviseur en sparringpartner voor MT, directie en wethouders/college.  

Totdat de nieuwe beleidsadviseur kan starten vragen wij van je: 

 • Een actieve rol te spelen in de beleidsontwikkeling van de Wmo;
 • In direct contact te staan met de lokale teams en zorgaanbieders, zodat je weet wat er speelt en daarop in kunt spelen;
 • Data gedreven te werken; alles rond Wmo maatwerk scherp te monitoren;
 • Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan toekomstige inkoop en aanbestedingen;
 • Je kennis vanuit jouw dossiers in te zetten voor aanpalende beleidsvelden, zoals de sociale basis;
 • Het actualiseren en implementeren van verordeningen en beleidsregels op het gebied van de Wmo;
 • Een bijdrage te leveren aan de P&C cyclus.

Kortom, je gaat als eerste aan de slag met:

 • aanpassingen beleidsregels, verordening waaronder PGB tarieven
 • acties uit de RIB Oudewater en Woerden m.b.t. huishoudelijke hulp
 • regionale advisering
 • aanwezigheid bij lokale overleggen, zoals financieel maandgesprekken en casuïstiek
 • bijdrage Wmo evaluatie inkoop
 • aansluiting bij kwartaalgesprekken aanbieders (o.a. hulpmiddelen).

Het team en de organisatie 
Strategie & Beleid Sociaal Domein ontwikkelt beleid voor het brede sociale domein van de twee gemeentebesturen van Woerden en Oudewater en voert de regie op uitvoering daarvan.  

Dit doen we door strategische keuzes te maken met oog voor de landelijke ontwikkelingen en financiële uitdagingen. Hierin zoeken wij continu de samenwerking met bijvoorbeeld Woerden Wijzer, het Stadsteam Oudewater, Teams uit het fysiek-ruimtelijke domein, zoals Wonen, onze verbonden partijen, zoals Ferm Werk, de GGDrU en onze netwerken in de stad. 

Jouw werk op het gebied van Wmo maatwerk valt binnen de werkzaamheden van het subteam Wmo. Hier zijn ook de beleidsthema’s sociale basis, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en gezondheid belegd.  

Wij zijn een fris, gedreven en ambitieus team en kennen korte lijnen.  

Recent zijn de Maatschappelijke Agenda (Woerden) en het Sociaal Akkoord (Oudewater), onze meerjarige beleidskaders, vastgesteld. De uitdagingen die daarin staan vragen om opgave- en projectsturing. We werken daar gezamenlijk naartoe. We zijn op zoek naar een tijdelijke collega die het leuk vindt om in deze dynamiek mee te denken en te bewegen. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen een gemeente;
2. Aantoonbare kennis van de Wmo;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen een gemeente (40 punten);
6. Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker Wmo, specifiek gericht op maatwerkvoorzieningen (40 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een ondernemende, politiek sensitieve en analytische adviseur en regisseur. Je krijgt energie van het werken aan vraagstukken in een speelveld dat continu in beweging is.  

Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden, waardoor met jou erbij focus en beweging in de zaak blijft. Je bent zichtbaar voor collega’s en je samenwerkingspartners. Je bent daarin een verbinder en weet vraagstukken in samenspel verder te brengen. Je organiseert je werkzaamheden zelfstandig en je weet daarbij je tijd efficiënt en effectief in te delen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di –  Do, de rest in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 12 december 2023, tussen 09:00 en 12:00 uur op het gemeentehuis in Woerden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Een tweede klikgesprek is gepland op 18 december 2023, om 14:15 uur via teams. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een toeleverancier bent die de tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 7 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.