Utrecht
Geplaatst 2 uur geleden
2023-06-12

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Jij houdt je bezig met beleidsontwikkeling en bestuurlijke advisering op het gebied van wonen. Denk daarbij aan zaken als nieuwbouwprojecten, de verdeling van sociale huurwoningen en wonen & zorg. Een speciale focus bij deze functie ligt in de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Dit doe je door actief de samenwerking op te zoeken met mensen binnen én buiten de organisatie. Intern werk je nauw samen met collega’s van het ruimtelijk en sociaal domein. Extern met woningcorporaties, ontwikkelaars en makelaars. Dat betekent schakelen tussen informatie ophalen, analyseren en adviseren. Om dit vervolgens om te zetten naar concrete acties, oplossingen of aangepast beleid. Jij anticipeert op trends in de samenleving, maar ook op ontwikkelingen in het netwerk. Zo zie jij wat er in de praktijk nodig om dit vervolgens te vertalen naar passend beleid!

Naast het beleidswerk werk je samen met collega’s aan concrete opgaven als huisvesting bijzondere doelgroepen, arbeidsmigranten, uitstroom maatschappelijk opvang, urgentieregelingen, wonen en zorg en ontwikkelen van innovatieve woonconcepten.

Kortom, jij levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeenten Woerden en Oudewater op het gebied van wonen.

Dit doe jij door:
– Het signaleren van ontwikkelingen en hier beleid op voeren;
– Samen met collega’s visie en beleidsdocumenten op te stellen;
– Adviseren van de organisatie en het bestuur;
– Het gesprek aan te gaan met inwoners;
– De regie te voeren over de woningbouwplanning en programmering en resultaatafspraken te maken met woningbouwcorporaties;
– Deel te nemen aan regionale overleggen over woonbeleid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. BYOD (bring your own device) is op deze opdracht van toepassing. De kandidaat moet voor deze opdracht gebruik maken van een eigen laptop en mobiel;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Beleidsadviseur binnen het werkveld Wonen of Volkshuisvesting;
4. Aantoonbare kennis van (VHV, RO en Planologie).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Planelogie, Volkshuisvesting, Bestuurskunde of Sociale Geografie (25 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Beleidsadviseur binnen het werkveld Wonen of Volkshuisvesting (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (25 punten);
8. Maximaal uurtarief van €100,- per uur exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht;
– Ondernemend;
– Besluitvaardig;
– Omgevingsbewust;
– Communicatief vaardig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden zo snel mogelijk en in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 13 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.