Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Op het gebied van Wonen spelen veel onderwerpen, zoals het woningtekort, huisvesting van aandacht groepen, prestatieafspraken, voldoende sociale en middenhuur, etc. Daarom zoeken wij een beleidsadviseur Wonen, die ons team kan versterken. Je gaat invulling geven aan onze uitvoeringsagenda die is opgenomen in de Woonvisie. Daartoe werk je samen met de collega’s op het gebied van wonen, zorg, vastgoed, ruimtelijke ordening en projecten. Tot de werkzaamheden behoren onder andere de herijking/actualisatie van de woonzorgvisie, , opstellen en uitvoeren van volkshuisvestingsinstrumenten en samenwerken met de woningcorporaties. Je bent één van onze aanspreekpunten voor management, directie en wethouder op dit beleidsveld.

Belangrijkste taken zijn:
Als beleidsadviseur wonen ben je (mede) verantwoordelijk voor:

 • Uitvoering woonvisie;
 • Herijking/actualisatie woonzorgvisie
 • Prestatieafspraken woningcorporaties en huurdersorganisaties;
 • Advisering binnen regionale samenwerking Holland Rijnland;
 • Woonadviezen bij ontwikkelingen;
 • Woningbouwprogrammering.

Kandidaat omschrijving:
Je hebt kennis van volkshuisvesting en bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je weet hoe je mensen mee kunt krijgen en hoe je om kunt gaan met weerstand. Je werkt graag planmatig en zelfstandig. Hierbij stem je je werkzaamheden goed af met je collega’s adviseurs wonen. Je bent stressbestendig en weet goed om te gaan met deadlines. Je kunt prioriteiten stellen en gemakkelijk je eigen werk organiseren. Tot slot kan je goed coördineren en beschik je over overtuigingskracht en een helicopterview.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van volkshuisvesting, bestuurskunde, sociale geografie of planologie;
2. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief fee Flextender reiskosten- woon werkverkeer;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering bij een (semi) overheidsorganisatie;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur binnen de sector wonen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de sector wonen (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur wonen binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met (voorbereiding van) bestuurlijke besluitvorming, onderhandelen van prestatie-afspraken, en regionale bestuurlijke samenwerking op het beleidsveld wonen. (benoem hiervan een voorbeeld het cv) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het uitzetten en of het ontwikkelen van nieuwe projecten op het gebied van woonbeleid (benoem dit duidelijk in het cv (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • samenwerkingsgericht, ervaring met werken in teamverband;
 • bestuurlijke sensitiviteit;
 • oplossingsgerichtheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr in overleg met de opdrachtgever.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 30 november. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.