Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
De gemeente De Bilt is in het bezit van een relatief grote collectie beeldende kunst, met de bijbehorende verantwoordelijkheid voor onderhoud, beheer en presentatie. De kunst in de openbare ruimte die in eigendom is van de gemeente vormt deel van de collectie.

De gemeente zoekt een medewerker kunstbeheer met de volgende taken:

 • Actualiseren van het collectieplan en opstellen van een beheers- en onderhoudsplan.
 • Plan voor een verbeterde presentatie van de collectie.
 • Intern en extern aanspreekpunt voor alle zaken aangaande de collectie en het kunstbeheer, waaronder kunst in de openbare ruimte.
 • Afhandeling van alle vragen en opdrachten over kunstbeheer, inclusief bestuurlijke afstemming en besluitvorming.
 • Coördinatie van de tentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis.
 • Ondersteuning en zo nodig tijdelijke vervanging van de beleidsmedewerker cultuur in het accounthouderschap kleine culturele instellingen.
 • Een pre is flexibiliteit voor een mogelijke tijdelijke extra inzet voor culturele doelen in het crisis en herstelplan corona.

Functieprofiel

 • Je bent breed inzetbaar als beleidsadviseur, maar met speciale focus op het beleid ten aanzien van kunst en cultuur;
 • Je bent accounthouder voor een aantal culturele subsidierelaties;
 • Je bent verantwoordelijk voor het lokale kunstbeheer, zowel voor de binnen collectie als de kunst buiten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van tentoonstellingen in het gemeentehuis;
 • Je adviseert je portefeuillehouders, je stelt collegeadviezen en beleidsnota’s op en bereidt besluitvorming voor;
 • Je signaleert ontwikkelingen en trends, en bestudeert nieuwe en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving;
 • Je bent bij voorkeur op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom corona in relatie tot de cultuursector;
 • Je participeert namens de gemeente, met een grote mate van zelfstandigheid, in diverse netwerken/overleggen en onderhoudt een nauwe samenwerking met in- en externe partners;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale cultuurbeleid;
 • Je denkt buiten jouw werkgebied om mee met collega’s (en zij met jou) over diverse beleidsmatige vraagstukken en zoekt verbinding met andere thema’s binnen de gemeente op sociaal domein, accommodatiebeleid, welzijn, sport en onderwijs.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als adviseur cultuur en erfgoed binnen een gemeente;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in beleidsadvisering op het gebied van kunst en cultuur binnen een gemeentelijk instelling;
4. Maximaal uurtarief van €82,50- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
5. Uiterlijk Beschikbaar per 15 januari 2024 voor minimaal 12 uur per week en maximaal 16 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
6. Een afgeronde museale en/of historische opleiding op minimaal hbo niveau (10 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie op het gebied van cultuur, beleidsadvisering, subsidies en accounthouderschap culturele instellingen in de afgelopen 10 jaar (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als adviseur cultuur en erfgoed binnen een gemeente (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het verstrekken van subsidies en het beheren van subsidierelaties (10 punten);
10 Aantoonbare werkervaring met het schrijven van notities en beleidsvoorstellen (10 punten);
11. Minimaal 3 jaar werkervaring met het adviseren van college & portefeuillehouder (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In staat om heldere en beknopte plannen, adviezen en analyses te schrijven.
 • In staat om het bestuur te adviseren.
 • Antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, waaronder het vermogen de politieke en bestuurlijke haalbaarheid van plannen in te schatten.
 • Stevige gesprekspartner voor cultuurpartners.
 • Gericht op samenwerking en open in de communicatie.
 • Je kunt goed schakelen tussen de diverse onderwerpen/vraagstukken
 • Je hebt een gedegen financieel en juridisch inzicht (binnen het vakgebied kunst en cultuur)

Gedurende de selectiegesprekken bij de gemeente zullen deze competenties beoordeeld worden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8/9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.