Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Ben jij een (ervaren) beleidsmedewerker Duurzaamheid die aan de slag gaat met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Waterland en alles wat daarmee samenhangt. De implementatie van het Nationaal isolatieprogramma is onderdeel van de opdracht. Daarnaast vervul je ook andere taken op het gebied van duurzaamheid. Het gaat dan voornamelijk om beleidstaken, maar ook om meer praktische taken, zoals het beantwoorden van vragen van burgers.

Taken
Werkzaamheden specifiek voor het aandachtsgebied warmte zijn o.a.:

 • Het herzien en uitvoeren van de Transitievisie Warmte;
 • Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen;
 • Het begeleiden van de verkenning van een warmtenet in de wijk Markgouw;
 • Het begeleiden van bewonersinitiatieven die passen in de Transitievisie Warmte;
 • Het maken van plannen om het gebruik van aardgas te verminderen, zoals de Waterlandse isolatie-aanpak in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma;
 • Het deelnemen in regionale overleggen rond de warmtetransitie.

Belangrijkste werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid zijn o.a.:

 • Het uitvoeren van het huidige duurzaamheidsbeleid;
 • Het (meewerken aan) het opstellen van nieuw beleid en het uitrollen van nieuwe initiatieven; die bijdragen aan een klimaatneutraal Waterland;
 • Het uitvoeren van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Waterland;
 • Het beantwoorden of doorzetten van vragen van onze inwoners;
 • Het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders, zoals de lokale energiecoöperaties.

Het team
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling wordt je basisteam en je werkt veel samen met collega’s uit bijvoorbeeld de teams Vergunningen, Beheer en Handhaving. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat in totaal uit 12 medewerkers die zich bezig houden met woningbouw, ruimtelijke plannen, volkshuisvesting, duurzaamheid, toerisme & recreatie, economie en natuur & landschap. Het team maakt deel uit van de afdeling Ruimte. Binnen die afdeling zijn ruim dertig medewerkers werkzaam met uiteenlopende rollen en functies maar met de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Het team Ruimtelijke Ordening is volop in beweging en ontwikkeling.

Wij zoeken een collega met:

 • Enkele jaren werkervaring bij een gemeente(lijke organisatie) op het gebied van Duurzaamheid en dan met name affiniteit met de technische kant van de warmtetransitie;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en beheersing van de verschillende ruimtelijke procedures;
 • een open houding, een gezonde dosis lef en resultaatgericht.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente(lijke) organisatie op het gebied van Duurzaamheid;
3. Aantoonbare kennis van de technische kant van de warmte transitie;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Kandidaat is beschikbaar voor 32-36 uur per week voor 6 maanden;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsadviseur duurzaamheid (40 punten);
7. Uurtarief maximaal € 110,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van bewoners initiatieven op het gebied van duurzaamheid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze opdracht komen daar verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, samenwerken en kwaliteitsgerichtheid bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Er worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag..

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december  9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 december 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.