Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de regio Utrecht en volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote gemeente van ruim 50.000 inwoners. De gemeente heeft de ambitie nog verder te ontwikkelen en tot 2040 nog 4.750 huizen te bouwen passend bij het Houtens DNA. Een van de ambities die daarbij horen is om duurzaam te groeien en de energietransitie vorm te geven.

Opdracht
Het uitvoeren van werkzaamheden op gebied van duurzaamheid en energietransitie. De focus van je werkzaamheden ligt op het thema circulariteit, waar je trekker van bent. Maar je werkt ook mee aan de energietransitie. Dan vooral ondersteunend aan de trekkers die op dat thema actief zijn. Een greep uit de activiteiten:

  • Uitvoeren actieplan Circulaire Economie;
  • Bijdragen aan actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen;
  • Opstellen plan van aanpak handhaving C-label kantoren;
  • Onderhouden website & social media accounts;
  • Interne advisering (inkopen & planteam).

Vereisten / knock-outcriteria
1.Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid en energietransitie bij of in opdracht van een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van duurzaamheid en energietransitie bij of in opdracht van een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring om de afgelopen 5 jaar met projectmatig werken (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en of werkervaring met Circulariteit (15 punten);
7. Maximum uurtarief van €75,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (maximum 10 punten);
a. Uurtarief hoger dan €75,00 (0 punten);
b. Uurtarief tussen de €70,00 en €75,00 (5 punten);
c. Uurtarief lager dan €70,00 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.