Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-09

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Het team Omgevingsbeleid maakt samen met het team Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaam wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor dit team ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. 

Over de functie
Wij zoeken een beleidsmedewerker Energietransitie en Wijkuitvoeringsplannen die de ambities van de gemeente Edam-Volendam waar gaat maken. Je gaat samen met de collega’s van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Werken en met onze externe partners ervoor zorgen, dat wij in 2050 aardgas vrij en energieneutraal zijn.

Als beleidsmedewerker heb je te maken met diverse partijen zoals overheden, maatschappelijke partijen, lokale initiatieven en inwoners. Je bent in staat deze partijen te verbinden en projecten van idee tot realisatie te brengen. Je hebt een communicatieve inslag en bent in staat om op een aansprekende manier een vertaalslag te maken van technische specificaties naar de betekenis hiervan voor de woning en de bewoner. Je bent in staat om een participatieproces op gang te brengen, bewoners en stakeholders te betrekken en hebt het vermogen om te denken vanuit hun perspectief. De gemeente Edam-Volendam zoekt een daadkrachtige en ervaren beleidsmedewerker met kennis van en affiniteit met lokale energieprojecten. In deze functie is het van belang dat je mondelinge en schriftelijke communicatie effectief, duidelijk en bondig is. Je werkt systematisch en gestructureerd. Het leveren van resultaat en kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel.

Wat ga je doen?

 • Uitvoering geven aan het programma Transitie Visie Warmte.
 • Adviseren en rapporteren aan het college en de gemeenteraad.
 • Opstellen plan van aanpak Energietransitie.
 • Begeleiden van en zelf uitvoering geven aan deelprojecten van de Energietransitie.
 • Afstemming met Provincie, regio Zaanstreek-Waterland, omliggende gemeenten en andere belanghebbende partijen.
 • Aanvragen subsidietrajecten en beheer van budgetten.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Voor de functie zoeken wij iemand met:

 • Minimaal aantoonbaar WO denk- en werkniveau.
 • Tenminste 5 jaar ervaring met duurzaamheid en energieprojecten.
 • Ervaring met proces- en projectmanagement.
 • Netwerker, communicatief vaardig, gericht op samenwerking.
 • Je bent betrokken en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Klant- en resultaatgericht, denkt creatief mee in oplossingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid en energieprojecten;
3. Aantoonbare werkervaring met proces- en projectmanagement;
4. Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5 Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van milieu/ecologie/duurzaamheid (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met duurzaamheids- en energieprojecten (40 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met proces- en projectmanage- ment bij een gemeentelijke instelling (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Daadkracht;
 • Overtuigingskracht;
 • Teamspeler; 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan ingevuld worden op de werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, en in overleg tussen de teamleider en de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie                                                                                                                                                           
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.