Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-29

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Opdracht en taken
* Accounthouder van verschillende organisaties
.
* Pilot jongerencentrum met Gro-up Buurtwerk
Taken: evalueren op basis van gestelde voorwaarden, zorg dragen voor voldoende budget, terugkoppeling naar wethouder en de gemeenteraad, advies geven over uitbreiden van inloopmomenten en voortgang van jongerencentrum binnen de gemeente. Let op: pilot loopt in juni af, dan moet bekend zijn of en hoe het verder gaat.
* Interventie Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
Taken: Deelname in kernteam samen met andere beleidsterreinen en organisaties uit lokale veld, opzetten van (4-jarige) interventie binnen de gemeente om jongeren meer mogelijkheden te bieden in hun vrije tijd waarbij zij minder snel naar middelen (alcohol, drugs) grijpen.
*Beleidsvorming jeugdparticipatie
Taken: vormgeven kinder- en jongerenparticipatie. Samenwerking met beleid onderwijs.
Voor kinderparticipatie: beleidsvorming kinderburgemeester en kindergemeenteraad, afstemmen met wethouder, samenwerking met scholen.
* Coördinatie werkgroep Kansrijke Start (GALA)
Taken: coördineren van de werkgroep Kansrijke Start met lokale partners uit sociaal en medisch domein, versterken bestaande samenwerkingen en opties onderzoeken voor uitbreiding of vernieuwing.
*Contactpersoon diverse nieuwe projecten per 2024 (Steunouder, Home-Start en Ouders Inc.) Taken: contactpersoon, evalueren voortgang van de projecten.
*Deelname aan ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht (GALA)
Taken: dit moet nog vormgegeven worden voor 2024, meedenken vanuit preventieve hoek, deelname aan werkgroep.
* Deelname diverse overleggen
Programmateam SPUK 2024, werkgroep Kenniscentrum Kind en Scheiding en Villa Pinedo, werkgroep JGZ, signaleringsoverleg, overleg met politie, jongerenwerk en gemeente, overleggen met de SAD (en onderwijs – vormgeven onderwijs jeugdhulp).

Handig om te weten:
De gemeente Voorschoten en Wassenaar werken op dit moment ambtelijk samen, onder meer op het gebied van subsidies. In de loop van 2024 zullen beide gemeentes zelfstandig verder gaan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 12 februari 2024 voor 24 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief € 100,- exclusief btw, incl. fee Flextender en reiskosten woon-/ werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring met opstellen van jeugdbeleid;
4. Minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsmedewerker sociale domein binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  
5. Minimaal 2 jaar werkervaring met preventief jeugdbeleid, bij minimaal 2 gemeenten (35 punten);
6. Aantoonbare kennis van-/ en werkervaring met Gro-up, benoem waar dit is opgedaan (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van jeugd (25 punten);
8. Aantoonbare kennis van-/ en werkervaring binnen de Haagse regio op gebied van jeugd en preventie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk;
  • Verbinder;
  • Helikopterview;
  • Daadkrachtig;
  • Stressbestendig;
  • Flexibel;
  • Resultaatgericht;
  • Mensgericht .

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.