Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Vertegenwoordiging van de provincie Groningen in de RAL Noord 

De provincie Groningen is onderdeel van de samenwerkingsregio RAL Noord. Deze samenwerkingsregio heeft als doel om gemeenten te ondersteunen bij de toenemende vraag naar laadinfrastructuur in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de drie provincies, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) en de Vereniging Netbeheer Nederland namens de gezamenlijke regionale netbeheerders. 

De werkzaamheden die hieruit volgen zijn onder andere: 

 • Deelname aan reguliere overleggen met de andere provincies en de netbeheerders; 
 • De aansturing van de visies waarvoor de provincie Groningen trekker is. Dit is voor 2023 de bewaking van de actielijnen in de visies op snelladen en logistieke laadinfra.  
 • Deelname aan de werkgroepen semipublieke laadinfrastructuur onder leiding van de provincie Drenthe en monitoring onder leiding van Fryslân.  
 • Borgen en verkennen van de toekomstig invulling, richting en financiering van de RAL Noord en de rol van de provincie daarin (zowel proces- als inhoudelijke keuzes)
 • Koppeling aan RES (Regionale Energie Strategieën), koppeling aan waterstof-agenda en koppeling innovatie-agenda door samenwerking met verschillende beleidsafdelingen/programma’s. Dit gebeurt nu ad-hoc.
 • Mede -vormgeven nieuwe concessie publieke laadinfrastructuur i.s.m. gemeenten: vertegenwoordiging van de provincie Groningen in het kernteam, klankbordgroep en projectteam. Deelname in beoordelingsteam tijdens aanbesteding in Q1 2023.
 • Invullen innovatiebudget: in overleg voorbereiden van een projectselectie en op basis daarvan concrete uitvoeringsafspraken maken die zorgen dat de projecten daadwerkelijk tot realisatie komen. Beeld is nu dat dit gaat om uitvraag/aanstellen projectleider voor de actielijn “Bestemmingsladen” uit de visie logistiek (1 fte) voor halfjaar in 2023 met 50.000 uitvoeringsbudget. Dit organiseren en bewaken

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare relevante kennis van- en werkervaring bij de gemeentelijke en provinciale overheid (op de hoogte zijn van de regeling betreft het opstellen en verwerken van documentatie. Daarnaast niet onbekend zijn met de ambtelijke organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Beleidsmedewerker op het gebied van laadinfrastructuur;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Beleidsmedewerker of Projectmanager op het gebied van laadinfrastructuur binnen een Provincie (30 punten);
5.  Aantoonbare relevante kennis over laadinfrastructuur zelf en de NAL/RAL (inhoudelijk op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken met de daarbij behorende taken) (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in of met regionale samenwerkingen binnen een overheidsinstelling (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het invullen van innovatievraagstukken op het gebied van elektrische voertuigen (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van gemeenten bij het uitbreiden van het publieke laadnetwerk (15 punten)

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent in staat om het onderwerp te agenderen en richting te geven.
 • Je bent proactief en sluit nauw aan bij de praktijk.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je bent die daadkrachtig is en stuurt op dat wat nodig is;
 • Je bent een verbinder, teamspeler, enthousiasmerend, reflectief en analytisch.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 3 maanden, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.